Casos (Exemples)

CAS 5

Portes molt de temps sense un subministrament bàsic.

Els subministraments bàsics són un dret essencial per garantir un habitatge digne. Una llar sense subministraments (energia i aigua) no és una llar digna.
Aquestes situacions s’han de resoldre tan aviat se’n tingui coneixement per seguretat de tots els usuaris, per la seva salut de tots els que hi viuen i perquè és responsabilitat de les administracions vetllar per garantir el dret a un habitatge digne.

  1. Vés a la companyia subministradora, exposa la teva situació i demana tota la informació que tinguin del teu cas. Demana que t’ho donin per escrit. No firmis res que no tinguis clar.
  2. Vés als serveis socials del teu municipi amb la informació de la companyia subministradora, exposa la teva situació i demana que t’ajudin a trobar una solució.

RECOMANACIONS:

  • Estàs defensant el teu dret a un habitatge digne. Exigeix respecte en el tracte i si creus que no t’han atès correctament deixa constància amb la reclamació corresponent.
  • Tant a l’Administració com a l’empresa subministradora pots demanar un full de reclamacions si no reps la informació que necessites. La Llei 24/2015 obliga les empreses subministradores a proporcionar tota la informació referent a la pobresa energètica.

Pages: 1 2 3 4 5 6