[Comunicat] Denunciem el Fons de la AMB contra la pobresa energètica

Logo APE_blanc_header

Denunciem que el Fons de la AMB contra la pobresa energètica és un regal més a la màfia energètica per justificar el pagament dels seus deutes

A finals de gener l’AMB va presentar el Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica amb l’objectiu teòric de combatre la pobresa energètica de les famílies, mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores d’electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

Aquest Pla es presenta com una “resposta efectiva” a les situacions derivades del tall de subministraments energètics i d’aigua per motiu de falta de recursos econòmics, establint acords de procediment amb els Ajuntaments metropolitans, mitjançat l’acció dels seus serveis socials bàsics, així com amb les companyies distribuïdores d’aigua, de gas i d’electricitat dins el seu àmbit territorial d’actuació.

La dotació econòmica del Pla, que inicialment era de 5 milions d’euros i que recordem l’any anterior només es va executar un 15% del mateix, es reactiva amb un nou fons, de 6 milions d’euros, de manera addicional a l’anterior, per tal de facilitar que en puguin disposar de manera immediata els Ajuntaments que hagin esgotat les seves assignacions.

Aquest Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica és un nou regal de l’administració pública a la màfia energètica que serveix per justificar el pagament dels seus deutes i és per això que l’Aliança contra la pobresa energètica volem denunciar el següent:

1.- Aquest Pla no fa ni un sol esment a la llei 24/2015 ni a la responsabilitat de les empreses subministradores de participar amb ajuts a fons perdut o descomptes significatius en la gestió dels deutes dels usuaris vulnerables.

2.- Tot son facilitats per a que les subministradores puguin cobrar els seus impagats i no es posa en dubte la legitimitat dels imports dels deutes presentats. Un cop Serveis Socials fa un informe positiu, l’ajuntament de l’AMB es compromet a pagar en 30 dies.

3.- Els requisits per accedir al fons son els mateixos que s’han de complir per obtenir el bo social deixant fora a moltíssimes famílies i sense tenir con compte els requisits més amplis definits a la llei 24/2015 per obtenció de l’informe de Risc d’exclusió residencial.

4.- Qui arrenca el procés és Serveis Socials quan comença a revisar el cas de l’usuari que demana beneficiar-se del fons. Per tant, no es compleix el principi de precaució que defineix la llei 24/2015 i on són les empreses subministradores que han de demanar l’informe a serveis socials abans d’efectuar cap tall.

5.- Les subministradores sols respectaran el no tall si saben que cobraran. Es comprometen a garantir el no tall durant els primers 15 dies a l’espera de l’informe de Serveis Socials i 30 dies després de l’informe què és per quan esperen el pagament.

Des de l’Aliança contra la pobresa energètica sempre hem denunciat que un Fons amb diners públics no és la manera per solucionar els deutes que acumulen les famílies vulnerables per impagament de factures dels subministraments bàsics si no que és més una garantia per l’empresa subministradora d’assegurar-se el cobrament de les factures impagades.

Entenem que de la mateixa manera que aquestes empreses gestionen uns serveis bàsics i que es lucren amb la seva gestió, també han d’assumir la responsabilitat que implica gestionar-los ja que es tracta de drets fonamentals pels quals ningú pot quedar exclòs del seu accés per una qüestió econòmica.

L’experiència dels darrers anys ens ha demostrat que els fons econòmics dotats de diners públics no són la solució, no només perquè no s’executen si no perquè no donen resposta ni solució al problema que pateixen avui en dia a Catalunya les 320.000 famílies afectades per pobresa energètica.

Exigim doncs que les empreses subministradores es facin càrrec dels deutes acumulats per la persona o unitat familiar i que proposin una tarifa personalitzada, en funció dels ingressos d’aquella persona o unitat familiar, que en cap cas podrà ser superior al 10% dels ingressos de la unitat familiar.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica no deixarà de denunciar qualsevol incompliment de la Llei 24/2015 per part de les administracions públiques o de les empreses subministradores, ni deixarà de lluitar fins que sigui un fet l’accés universal als serveis bàsics.

Barcelona, 22 de febrer de 2016

Ni set, ni fred, ni foscor!

#Avuiespot

 Logo APE_blanc_header

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone