Comunicat: Exigim a la Generalitat que signi el Conveni amb les empreses subministradores per a que aquestes assumeixin el deute de les famílies que no poden pagar

Logo APE_blanc_header

Precintem les oficines d’atenció al client d’Endesa per vulneració dels drets humans i de la llei 24/2015

Set mesos després de l’aprovació de la llei 24/2015,  Endesa i Gas Natural entre d’altres, continuen produint talls de subministrament sense aplicar el principi de precaució, és a dir, sense consultar prèviament, si es tracta o no d’una família en risc d’exclusió residencial abans de dur a terme cap tall. Per aquest motiu, avui hem  precintat la seu d’atenció al client d’Endesa per vulnerar els drets  humans i per incompliment sistemàtic de la llei 24/2015.  És indignant que aquestes companyies continuïn saltant-se la llei amb  total impunitat i no hi hagi cap resposta per part de l’administració.
Exigim a la Generalitat, que faci servir els mecanismes que li dóna la llei i sancioni a les empreses subministradores per tots els talls que s’estan produint a Catalunya incomplint el principi de precaució que conté la llei 24/2015.
La Generalitat no té només la obligació i el deure de sancionar l’ incompliment d’aquesta llei sinó també la obligació de desplegar-la de forma integral. Garantir l’accés als subministraments bàsics implica la signatura de convenis entre la Generalitat i les companyies per tal de que aquestes es facin càrrec dels deutes pendents. Des que ha entrat en vigor la llei, la Generalitat, no ha fet cap pas per tirar endavant aquests convenis, malgrat fa un mes que té sobre la taula una proposta de conveni que la comissió promotora de la ILP li va fer arribar i sobre la qual no hem rebut resposta encara a dia d’avui. La proposta de conveni que hem plantejat a la Generalitat recull obligacions per l’empresa distribuïdora:
  • Aplicar el principi de precaució, es a dir, no produir cap tall sense haver consultat prèviament a l’ajuntament si es tracta d’una persona en risc d’exclusió residencial.
  • Condonar el deute derivat de la impossibilitat d’afrontar el pagament dels subministraments bàsics a les famílies en risc d’exclusió residencial, així com els costos d’alta del servei i qualsevol tipus de certificat energètic que  requereixi la companyia.
  • Garantir a les famílies en risc d’exclusió residencial el cost mínim del servei: revisar els contractes, treure els costos innecessaris i aplicar les tarifes més baixes.
  • Aplicar un descompte significatiu en la factura del subministrament, rebaixant el seu preu fins que el cost sigui assumible per la persona o unitat  familiar. Tenint en compte el límit 10% dels ingressos de la unitat familiar.
  • Regularitzar posant el comptador a les persones en risc d’exclusió residencial que visquin en habitatges sense titularitat.
  • Informar en les cartes d’avís d’impagament i de tall dels drets continguts en la llei 24/2015
La proposta de conveni recull també obligacions per a la Generalitat en la línia de vetllar pel compliment integral de la llei 24/2015 i prestar l’assistència necessària als ajuntaments per tal que la puguin aplicar de manera integral.
La llei 24/2015 és una llei d’emergència, es inadmissible que 7 mesos desprès la Generalitat no hagi signat els convenis perquè la norma tingui els efectes que persegueixQuants hiverns més necessiten per fer-ho? Darrera d’aquest retard hi ha  connivència o es que realment no es una prioritat d’aquest govern  aplicar les lleis vigents que ens protegeixen? La inacció de la  Generalitat en aquest sentit, fa que les subministradores continuïn amb  la lògica de que només no tallaran els subministres si l’administració  pública assumeix el cost. És necessari que la Generalitat agafi la responsabilitat que té com a garant dels drets bàsics i planti cara a les companyies distribuïdores de llum i de gas. No només ho demanem les afectades pels talls, sinó també la majoria d’Ajuntaments de Catalunya, tal i com han expressat en les entitats supramunicipals i les associacions de municipis.
Exigim a la Generalitat que assegui a les grans companyies i que en el termini d’un mes tingui signats els convenis amb les empreses distribuïdores. I no qualsevol conveni, aquest que avui es fa públic. De la mateixa manera que, davant la passivitat de les administracions, va ser la ciutadania qui va aconseguir fer realitat una norma per aturar l’emergència habitacional; de nou ens avancem i fem propostes sensates i eficaces.
Si no és a les bones, serà a les dolentes. No ens podem permetre que, amb la llei 24/2015 , la Generalitat no sigui prou valenta com per fer-la complir. Si Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola i les empreses de l’oligopoli energètic es neguen a signar aquest conveni, exigim a la Generalitat que facin públic la negativa de les companyies, i que utilitzin totes les eines al seu abast per pressionar-les. Nosaltres ja els hi hem proposat algunes com: la creació d’un impost per impacte paisatgístic de les línies de distribució d’aquestes empreses com a mesura de pressió. 
Avui precintem Endesa per vulneració dels drets essencials. Però demà podem precintar Gas Natural-Fenosa, Iberdrola o inclús la mateixa Generalitat pel mateix motiu sinó reaccionen.
Els nostres drets no es negocien!

Barcelona, 17 de març de 2016

Logo APE_blanc_header
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone