[Comunicat] L’Aliança contra la Pobresa Energètica alcem la veu a la Junta d’accionistes de Naturgy a Madrid

Davant la negativa de l’empresa a escoltar les nostres demandes, traslladem la necessitat d’acabar amb el deute de les famílies en situació de vulnerabilitat davant els directius i accionistes de l’empresa.

Madrid, 5 de març de 2019

L’Aliança contra la Pobresa Energètica ens hem traslladat avui a Madrid per a fer escoltar la nostra veu davant els directius i accionistes de l’empresa. La setmana passada vam ocupar les oficines de Naturgy a la Plaça del Gas a Barcelona per denunciar que l’actuació de l’empresa perjudica la salut de les persones, i per exigir que el seu director, Antoni Peris Mingot ens atengués, ja que després d’un any i mig ningú dins l’empresa amb capacitat de prendre decisions s’ha dignat a escoltar la veu de les persones en situació de vulnerabilitat que pateixen pobresa energètica.

Durant la Junta d’accionistes de Naturgy que ha tingut lloc aquest matí a les 12 h al recinte d’IFEMA, la portaveu de l’APE, Maria Campuzano, ha pres la paraula per a exposar la visió de les afectades. Per a l’APE és un greu problema que la llei no prevegi que hi ha famílies que no paguen la llum o el gas perquè no poden, pressuposant que no paguen les seves factures perquè no volen. Tot i que el govern ha creat algun tipus d’ajuda, com el bo social elèctric, que significa un descompte en la factura d’alguns consumidors, aquest es tracta d’un descompte que no és suficient per donar resposta a les situacions de les famílies en situació de vulnerabilitat. En la intervenció la nostra portaveu els ha recordat a Naturgy que en el seu informe anual consolidat parlen del compromís social de la mateixa i posen especial èmfasi en el seu Pla de Vulnerabilitat i la promoció de l’eficiència energètica. De fet els marquen com a principals fites del 2018 i com a objectiu a seguir desenvolupant durant el 2019.

Així mateix, els ha traslladat que el seu Pla de Vulnerabilitat no està responent a les necessitats de les persones que es troben en situació de pobresa energètica i que acumulen un deute amb l’empresa. El servei que porta associat aquest Pla de Vulnerabilitat es limita a oferir a les famílies que tenen factures impagades ajornaments o fraccionaments del deute, propostes que en la majoria dels casos, no són una solució real per a les famílies. Per a l’APE, l’única solució per a aquestes famílies és la condonació del deute per part de l’empresa, ja que es tracta de famílies en moltes ocasions amb nens petits o persones grans a càrrec, a qui l’acumulació d’aquest deute els està generant greus problemes de salut, que no les deixa dormir a les nits i que a moltes d’elles els genera ansietat i depressió. Una ansietat que es veu augmentada per l’assetjament que en molts casos reben per part de companyies de recobraments a qui Naturgy deriva la gestió dels seus deutes i que no tenen cap mirament a amenaçar les famílies per aconseguir cobrar els seus deutes i així emportar-se la seva comissió. És per això que hem demanat a Naturgy que cessi immediatament aquestes pràctiques que no fan més que perjudicar la salut d’aquestes famílies i empitjorar la seva situació. La derivació de la gestió dels deutes de famílies vulnerables a empreses de recobrament ha d’acabar immediatament, ja que traspassa les línies vermelles que marca, ja no només la responsabilitat social corporativa, sinó el sentit comú i uns mínims valors d’empatia i humanitat.

Són moltes les famílies que controlant molt el consum (de vegades fins i tot reduint-lo per sota de les seves necessitats) estan podent assumir amb esforç les seves factures actuals però en cap cas poden assumir el deute acumulat. La condonació del seu deute per part de Naturgy, en el cas de les famílies vulnerables, suposaria per a aquestes una segona oportunitat, un respir per a començar de nou, aixecar el cap i sortir cap endavant. La major part de les persones en aquesta situació tenien el seu treball i pagaven les seves factures religiosament fins que la seva situació va empitjorar. I mentrestant, Naturgy no s’acosta ni una mica a allò que les famílies realment necessiten. Segons les dades del seu informe anual, els 11 milions d’euros destinats a la seva acció de compromís social representen un 0’3% de l’EBITDA (beneficis abans d’interessos, impostos, depreciació i amortització), la qual cosa significa un percentatge força ínfim en comparació per exemple amb el volum envers els accionistes (1.400 milions d’euros) que representa el 35% de l’EBITDA. I a més, aquests 11 milions d’euros no estan servint per solucionar realment els problemes de la gent. De nou, hem recordat als directius i accionistes de Naturgy que la seva empresa no comercialitza amb qualsevol tipus de bé o mercaderia, sinó que està comercialitzant amb una necessitat bàsica, un servei essencial per a una vida digna. Partint d’aquesta premissa ens sembla lògic incorporar una visió que tingui en compte que hi ha famílies que no es poden permetre l’elevat preu d’aquest servei bàsic (ja sigui la llum, ja sigui el gas) i que per tant l’empresa ha d’assumir la responsabilitat que implica gestionar aquest dret fonamental. Per això, avui ens hem desplaçat fins a Madrid, i seguirem anant fins on faci falta, per demostrar que les afectades no ens aturarem fins a fer entendre a aquesta empresa que el que exigim és una necessitat bàsica, i que és urgent que incorporin en la política de la seva empresa la condonació del deute de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Amb tan sols un percentatge molt petit de la seva xifra de negoci, i replantejant les necessitats reals dels seus clients en situació de vulnerabilitat, podrien acabar amb aquesta xacra que afecta avui ja a més d’un 10% de la població a l’Estat espanyol i oferir-los, d’aquesta manera, una segona oportunitat. Les famílies no poden esperar més i Naturgy té a la seva mà estar a l’alçada de les circumstàncies.

Descarrega la nostra intervenció en pdf aquí.

Ni set, ni fred, ni foscor,
i condonació!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone