Convocatòria – Roda de premsa de presentació de la campanya de la ILP d’habitatge i pobresa energètica al Parlament

Dia: 18 de desembre
Hora: 12h
Lloc: c/ Leiva, 44 (seu PAH Barcelona)

A Catalunya hi ha 50 desnonaments cada dia, a les ja més de 110.000 execucions hipotecàries iniciades des de 2008, cal sumar-hi la creixent problemàtica dels desnonaments per impagament de lloguer. Així mateix, més de 320.000 famílies pateixen pobresa energètica, perquè no poden mantenir les seves llars a temperatura adequada, o ja han patit talls de subministrament.

Davant d’aquesta realitat cada vegada més alarmant, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC han presentat una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va ser admesa per la mesa del Parlament el passat 13 d’octubre.

La ILP al Parlament introdueix mesures de segona oportunitat per a les persones sobreendeutades; impedeix les execucions hipotècaries de famílies vulnerables; reivindica la garantia d’un lloguer social per les famílies en risc de desnonament; obliga a la creació d’un parc públic de lloguer a partir dels pisos buits propietat d’entitats financeres; i impedeix els talls de subministraments bàsics que afectin a persones en situació de vulnerabilitat.

La roda de premsa començarà a les 12h i contarà amb la presència de:

  • Carlos Macías, Portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.
  • Maria Campuzano, Portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
  • Vanesa Valiño, Portaveu de l’Observatori DESC.

Coincidint amb la roda de prensa, farem públic el vídeo de la Campanya per la ILP d’Habitatge #AvuiEsPot, al qual hi ha participat personatges del món de la cultura i el periodisme com Jaume Barberà, Aina Clotet, Marina Rossell, Gerard Quintana i Mayte Martín.

Amb la finalització de la roda de prensa s’iniciarà la campanya de recollida de signaures amb l’objectiu de superar les 50.000 signatures necessàries perquè la ILP es debati al Parlament.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Convocatoria – Rueda de prensa de presentación de la campaña de la ILP de Vivienda y Pobreza Energética en el Parlament

Día: 18 de diciembre

Hora: 12h

Lugar: c / Leiva, 44 (sede PAH Barcelona)

En Cataluña hay 50 desahucios cada día. A las ya más de 110.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2008, hay que sumar la creciente problemática de los desahucios por impago de alquiler. Asimismo, más de 320.000 familias padecen pobreza energética, porque no pueden mantener sus hogares a temperatura adecuada, o ya han sufrido cortes de suministro.

Ante esta realidad cada vez más alarmante, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC han presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue admitida por la Mesa del Parlament el pasado 13 de octubre.

La ILP en el Parlamento introduce medidas de segunda oportunidad para las personas sobreendeudadas; impide las ejecuciones hipotecarias de familias vulnerables; reivindica la garantía de un alquiler social para las familias en riesgo de desahucio; obliga a la creación de un parque público de alquiler a partir de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras; e impide los cortes de suministros básicos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad.

La rueda de prensa comenzará a las 12h y contará con la presencia de:

• Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

• María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética.

• Vanesa Valiño, Portavoz del Observatori DESC.

Coincidiendo con la rueda de prensa, haremos público el video de la Campaña para la ILP d’Habitatge #AvuiEsPot, en el que han participado personajes del mundo de la cultura y el periodismo como Jaume Barberà, Aina Clotet, Marina Rossell, Gerard Quintana y Mayte Martín.

Con la finalización de la rueda de prensa se iniciará la campaña de recogida de firmas con el objetivo de superar las 50.000 firmas necesarias para que la ILP se debata en el Parlamento.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone