77 Crònica – Les famílies vulnerables segueixen rebent avisos de tall malgrat la llei 24/2015

Crònica del 21 de març de 2018

Com cada 15 dies iniciem l’assessorament col·lectiu donant la benvinguda a aquelles persones que venen per primera vegada i explicant quina és la tasca que duem a terme des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica.

Posteriorment comencem la ronda de casos amb els següents testimonis:

Jordi de Barcelona: va fer un acompanyament a la seva mare per regularitzar la seva situació, modificant el contracte de mercat lliure a mercat regulat i discriminació horària. Ens comenta que ha rebut una factura de 38€ corresponent a l’anterior contracte. Li comentem que no es preocupi, ja que aquest import correspon al que queda pendent de l’anterior contracte. A partir d’aquesta darrera factura les altres vindran amb el contracte modificat.

Susana de Sant Joan Despí: porta tota la documentació per sol·licitar el bo social de la llum. Pregunta si pot deixar la documentació a serveis socials, com li han sol·licitat, per tramitar el bo. Se li comenta que el tramiti serveis socials, que no hi ha cap problema.

Domi de Tordera: ens recorda el cas de la nostra companya Patricia, a qui han enviat totes les factures pendents de pagament al correu electrònic on treballa el seu marit, on tothom pot veure les seves dades. Se li comenta que pot fer una reclamació a la Agencia Española de Protección de Datos, per enviar les factures a un correu electrònic que no és el seu.

Joan de l’Hospitalet de Llobregat: té dues filles petites i se li han acumulat factures. Primer dona de menjar a les seves filles i si pot intenta pagar les factures. Se li aconsella que porti les factures en el pròxim assessorament per veure com es poden ajustar.

Karen de l’Hospitalet de Llobregat: viu amb la seva parella i el seu fill i no pot fer front al pagament de les factures. Serveis socials li ha pagat dues factures i està rebent e-mails constantment, de la resta de factures
pendents, per un import de 1500€ de llum i 800€ d’aigua. Se li recomana que vingui al pròxim acompanyament a Endesa.

Mª Carmen de Cubelles: al final ha rebut resposta d’Endesa, referent a la reclamació que els va fer per frau, perquè l’havien canviat de Gas Natural a Endesa sense saber-ho. Li han respost que no hi ha cap irregularitat.

Charo de Cubelles: ens comenta que a Vilanova i la Geltrú es pot sol·licitar el bo social a qualsevol oficina o punt d’atenció al client d’Endesa. La setmana que ve farà un acompanyament per constatar-ho.

Àngels de Barcelona: ja té el butlletí blau i ara només li falta la cèdula d’habitabilitat. L’ha de fer el propietari. Josep li comenta que si no ho fa el propietari, ella també la pot sol·licitar i que li faran una còpia.

Wilson de Barcelona: ens comenta que ha rebut una carta conforme li tallaran la llum si no canvia el comptador antic pel nou. Se li comenta que ha de fer-ho perquè a final d’any han d’estar tots canviats.

Lucia de Nou Barris: li ha arribat una carta dient que li tallaran el gas. El problema és que ella està pagant factures que no estan al seu nom sinó de l’antic propietari.

Víctor de Santa Coloma de Gramenet: té problemes per tramitar el bo social en els punts de servei i també amb l’Ajuntament, perquè no fan informes d’exclusió residencial. Maria proposa fer una reunió amb l’Ajuntament, la PAH de Santa Coloma i APE.

Patricia de Barcelona: comenta que li han arribat unes 35 factures de cop i que estan a correus. Ens pregunta si és millor recollir-les o no. Se li aconsella que és millor recollir-les perquè Endesa procedirà igual encara que no les reculli.

Salvador de Barcelona: ens explica que ja té el bo social i ens recorda que Endesa ha allargat el termini per renovar el bo social fins a l’octubre.

Encarna de Gavà: ens diu que ja li ha arribat la confirmació de la seva bo social, amb un descompte del 40% (consumidor vulnerable sever).

Anna de Barcelona: ens explica que ja té el seu nou contracte de llum amb Endesa, però que no paren de recordar-li el seu expedient per subministrament irregular, de 1.700 €. Ha de demostrar que no estava al seu pis aportant 3 rebuts d’aigua.

Mohamed de Barcelona: li han arribat un parell de cartes d’avís de tall d’Endesa. Li recordem que a Catalunya la 24/2015 prohibeix els talls a famílies vulnerables. Pensem que són cartes que la subministradora envia a tot l’estat.

Finalitzem l’assessorament acordant els acompanyaments a Endesa durant la següent setmana.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone