78 Crònica

Crònica del 18 d’abril de 2018

Hem començat l’assessorament recordant l’important que és fer l’enquesta sobre la repercussió que té la pobresa energètica en la nostra vida. No podem dir que un habitatge és digne si no tenim els subministraments bàsics garantits.

Seguidament comencem amb els casos:

Maite de Barcelona; ens comenta el cas d’un amic seu que viu amb els seus tres fills menors en un pis de la *Sareb, i té una pensió de 300€. Pregunta si ha d’anar a Serveis Socials per sol·licitar un comptador social d’aigua. Se li comenta anar millor directament al PAE de la seva zona.

Àsia de Barcelona; Va tenir una fugida d’aigua durant un any, per aquest motiu ara té un deute de 3.000€. Agbar li comenta que vagi a Serveis Socials perquè paguin una part de la factura. El problema és que el paleta no li vol fer un comprovant del cost de l’obra perquè com ha afectat a tota la comunitat, la factura la gestiona l’administrador de la finca. Agbar si porta el comprovant no li va a posar problemes per assumir part de la factura. Se li proposa fer un acompanyament a la gestora de la finca.

Juan de L’Hospitalet de Llobregat; Va ser a l’assistenta social perquè se li han acumulat diverses factures de subministraments, l’assistenta li ha dit que li poden pagar algunes, no totes. Se li aconsella que el proper assessorament porti les factures per veure el contracte que té i que sol·liciti l’informe d’exclusió residencial.

Alberto de Barcelona; El 2 d’abril li va arribar el bo social i amb aquesta mateixa data el nou contracte. Li han arribat quatre cartes que a partir de la data i si després de quatre mesos no ha pagat el deute que té acumulada li tallaran la llum.

Eusebio de Barcelona; viu sol i té una prestació no contributiva, té el certificat d’exclusió residencial, va anar a Endesa a presentar el certificat, baixar la potència i renovar el bo social.

Karen de l’Hospitalet de Llobregat; Es va fer un acompanyament el dimecres passat. Li va comentar a l’assistenta que va venir a l’assessorament de APE, l’ha enviat a l’ajuntament perquè passi un assessor perquè faci un informe de l’eficiència energètica en el seu habitatge. Està rebent cridades dels advocats d’Endesa perquè pagui almenys una factura per veure la seva bona voluntat. Té un deute de 2.074€ i l’assistenta li ha pagat dues factures i no pot fer front al pagament de la resta del deute.

José Luis de Barcelona; Al gener va fer una queixa al Síndic de *Greuges sobre el bo social i aquesta setmana ha rebut una carta del defensor del poble. Endesa li dóna el bo social.

María d’Esplugues de Llobregat; li van fer un contracte de lloguer fals, del 2014, a l’octubre passat li van tallar la llum, el problema que té és que els subministraments no van al seu nom.

Víctor de Santa Coloma de Gramanet; Ens comenta que va ser a Endesa a sol·licitar un alta nova i el bo social.

Leonardo de Barcelona, ens ha conegut pels flyers que reparteix la nostra companya Ross Mery, ens comenta que viu en un pis de lloguer social i paga molt de llum, se li aconsella que passada de mercat lliure a mercat regulat, discriminació horària i bo social, així podrà comprovar que la factura li baixarà.

Lucia de Nou Barris; per fi li ha arribat la primera factura d’aigua al seu nom de 5,12€, ens pregunta si cada any ha de sol·licitar el bo social de l’aigua, se li comenta que es renova cada 4 mesos automàticament i que no es preocupi.

Lucia de Barcelona; Li va arribar el bo social del 40% de descompte fa tres mesos per consumidor vulnerable sever.

Hem acabat l’assessorament fixant al calendari un acompanyament a Endesa i Gas Natural per dijous que ve 26.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone