Maite, 11 de noviembre

segonacrònica Avui ens han acompanyat a la reunió persones que han rebut una notificació per a talls imminent de llum, gas o aigua. Alguns d’ells, amb el recolçament i la mediació de l’APE, ha aconseguit un ajornament del seu deute.

És així que de vegades el que s’aconsegueix és un ajornament o fraccionament del impagament, una mesura que, sense arribar a resoldre el problema de fons, produeix cerca tranquil·litat als afectats, doncs permet que es pugui pagar el deute de mica en mica. Tot i això, és una mesura totalment enganyosa perquè al mes següent o als dos mesos, els arriba una nova factura. I amb ella, molt possiblement, una amenaça de tall renovada.

El problema de la pobreça energètica no es resolt ni amb fraccionaments ni amb ajornaments. Això segueix sense garantitzar l’accés als serveis bàsics per a famílies i ciutadans que no poden fer front al seu pagament. Els talls indiscriminats impedeixen que les persones portin una vida digna, vulnerant així, el dret a tota persona a sostre, llum i aigua.

Fins a dins de quinze dies.

Proper assessorament col·lectiu, 25 de novembre de 2014, a les 16:30h a la FAVBarcelona, c/ Obradors, 6-8 Baixos

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

Maite, 11 de noviembre

segonacrònica Avui ens han acompanyat a la reunió persones que han rebut una notificació per a talls imminent de llum, gas o aigua. Alguns d’ells, amb el recolçament i la mediació de l’APE, han aconseguit un ajornament del seu deute.

És així que de vegades el que s’aconsegueix és un ajornament o fraccionament del impagament, una mesura que, sense arribar a resoldre el problema de fons, produeix certa tranquil·litat als afectats, doncs permet que es pugui pagar el deute de mica en mica. Tot i això, és una mesura totalment enganyosa perquè al mes següent o als dos mesos, els arriba una nova factura. I amb ella, molt possiblement, una amenaça de tall renovada.

El problema de la pobresa energètica no es resolt ni amb fraccionaments ni amb ajornaments. Això segueix sense garantitzar l’accés als serveis bàsics per a famílies i ciutadans que no poden fer front al seu pagament. Els talls indiscriminats impedeixen que les persones portin una vida digna, vulnerant així, el dret a tota persona a sostre, llum i aigua.

Fins a dins de quinze dies.

Proper assessorament col·lectiu, 25 de novembre de 2014, a les 16:30h a la FAVBarcelona, c/ Obradors, 6-8 Baixos

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone