Cròniques de la pobresa energètica

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) amb l’objectiu de donar visibilitats als problemes de les persones que venen per assesorar-se, hem volgut iniciar un Dietari i fer-lo públic. Perquè darrera les estadístiques i els números, hi ha vides de persones i lluites col·lectives.

59a CRÒNICA: “Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero”

APETenim aquí la crònica del 3 de maig, de la mà de les nostres companyes Neus Escofet i Lucía Navarro, que  hem titulat “Con tu puedo y con mi quiero vamos juntos compañero”, parafrasejant un poema del poeta uruguaià i lluitador polític, Mario Benedetti .

La sessió del 3 de maig va començar amb el primer cas, de José, de Santa Coloma de Gramenet: està preocupat perquè té un deute amb Endesa de 605 € i ens pregunta com pot fer pressió als Serveis Socials perquè l’ajudi a cancel·lar el deute, i si tenint deute es pot donar de baixa del subministrament. També ens comenta que en un parell de mesos se’n va anar una temporada fora d’Espanya i dóna les gràcies a l’APE pel suport rebut. És molt trist que un company hagi de deixar-nos per culpa d’una crisi que nosaltres no hem provocat, sempre són les persones vulnerables els que paguen les conseqüències.

La Raquel, de Barcelona: té tota la documentació necessària per anar a Endesa a regularitzar la situació d’en José María. Hem quedat que dilluns se li farà un acompanyament.

També ens informa que el lampista que li ha fet el butlletí vol col·laborar amb APE i oferir el servei a preus més ajustats. És encoratjador trobar persones interessades amb ganes d’ajudar.

La Luz, de l’Hospitalet de Llobregat: ve per primera vegada, viu en un habitatge recuperat a l’espera d’un lloguer social i té el butlletí blau. Li van tallar la llum al gener i va voler donar-se d’alta per telèfon però no ho va aconseguir. També té un avís de tall d’aigua. Li hem aconsellat que el primer de tot ha d’empadronar-se amb el seu fill de 2 anys i demanar el Certificat d’Exclusió Residencial.

La Charo, de Cubelles: ens explica el cas de la seva germana que li van tallar la llum; Endesa no va trucar a Serveis Socials per preguntar si aquesta persona era vulnerable, incomplint d’aquesta manera la Llei 24/2015. Està pendent ara que li donin el Certificat d’Exclusió Residencial.

En Josemi, de Barcelona: és un dels portaveus de les persones amb discapacitat a Barcelona. Ell diu que la seguretat a les llars implicaria també una línia telefònica gratuïta. Creiem que aquest servei hauria de ser facilitat pels Serveis Socials.

La Valeria, de Terrassa: ha anat a Serveis Socials a demanar el Certificat d’Exclusió Residencial i no l’hi han donat encara. Cobra només 389 € d’invalidesa. Vol sol·licitar el bo social de la llum, que no hi ha manera que li donin. Se li aconsella que ho sol·liciti com “Família monoparental especial”, ja que té dret a això.

En Segundo, de Sant Joan Despí: ha vingut molt content perquè per fi ja té el butlletí: ara només li falta el Certificat d’ Exclusió Residencial. Ens comenta que ha hagut de fer una instància per a sol·licitar-lo, massa burocràcia per atendre a les persones afectades.

En Mohamed, de Sant Joan Despí: viu en un habitatge recuperat del banc Santander. El 23 de febrer li van tallar la llum. Té problemes amb l’Ajuntament que no el vol empadronar. Li hem aconsellat que vagi amb l’assistenta social i la policia local amb l’objectiu que certifiquin que viu en aquest habitatge.

En Fran, de Sant Adrià: té un lloguer social. Té deute acumulat de tots els subministraments de quan estava en una situació molt vulnerable. Ara les coses li van millor però està preocupat perquè no sap si podrà fer front a aquest deute. Hem quedat que una tarda faríem un acompanyament a les subministradores per buscar la manera de fer front a aquests deutes.

L’Irene, de Barcelona: viu amb les seves dues filles en un habitatge d’un familiar del marit de la seva mare que va morir. Com els subministraments no van al seu nom i no té cap contracte de lloguer té problemes per fer el canvi de nom. Li hem aconsellat que vagi a l’oficina del Punt d’Assessorament Energètic (PAE) de la seva zona perquè l’informin. També que tramiti a Hisenda l’ajuda per família monoparental especial i que demani per telèfon que li baixin la potència. I un pressupost de butlletí elèctric a un lampista per anar a Serveis Socials per veure si s’ho poden pagar.

En Mohamed, de Barcelona: la Lucía el va acompanyar al PAE de la seva zona. Li han donat un informe de vulnerabilitat perquè el lliuri a les companyies per evitar un possible tall perquè té deute de tots els subministraments.

La Nativitat, de Terrassa: està en un pis de lloguer, però té una ordre de desnonament per no poder pagar-lo i tampoc pot pagar els subministraments perquè té uns ingressos de 528 €. Està intentant aconseguir un lloguer social. Li han dit que de moment pot ser que hagi d’anar a un pis d’emergència habitacional. Ara el més important és que demani l’informe d’exclusió residencial.

La Jéssica, de la Vall del Tenes: viu amb el seu nadó en un habitatge recuperat. Ha aconseguit un comptador social d’aigua amb l’ajuda de l’assistenta social. El problema és la llum: de moment l’està ajudant un veí però ella vol regularitzar la seva situació i tenir el seu contracte de llum.

Acabem l’assessorament informant de les diferents campanyes que farem, assenyalant a les subministradores perquè estan vulnerant els drets humans i incomplint la Llei 24/2015.

59a CRÓNICA: “Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero”

APETenemos aquí la crónica del 3 de mayo, de la mano de nuestras compañeras Neus Escofet y Lucía Navarro, que  hemos titulado “Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero”, parafraseando un poema del poeta uruguayo y luchador político, Mario Benedetti.

Esa sesión colectiva empezamos con el primer caso, el de José, de Santa Coloma de Gramanet: está preocupado porque tiene una deuda con Endesa de 605€ y nos pregunta cómo puede hacer presión a Servicios Sociales para que le ayude a cancelar la deuda, y si teniendo esta deuda se puede dar de baja del suministro. También nos comenta que en un par de meses se va una temporada fuera de España y da las gracias a la APE por el apoyo recibido. Es muy triste que un compañero tenga que dejarnos por culpa de una crisis que nosotros no hemos provocado. Siempre son las personas vulnerables quienes pagan las consecuencias.

Raquel, de Barcelona: tiene toda la documentación necesaria para ir a Endesa a regularizar la situación de José María, el lunes se le va a hacer un acompañamiento. También nos informa de que el lampista que le ha hecho el boletín quiere colaborar con APE y hacer los boletines a precios más ajustados. Es alentador encontrar personas desinteresadas con ganas de ayudar.

Luz, de Hospitalet de Llobregat: viene por primera vez, vive en una vivienda recuperada a la espera de un alquiler social y tiene el boletín azul. Le cortaron la luz en enero y quiso darse de alta por teléfono pero no lo consiguió. También tiene aviso de corte de agua. Le hemos aconsejado que lo primero de todo tiene que empadronarse con su hijo de 2 años y pedir el certificado de exclusión residencial.

Charo, de Cubelles: nos explica el caso de su hermana que le cortaron la luz; Endesa no llamó a Servicios Sociales para preguntar si esta persona era vulnerable, incumpliendo la Ley 24/2015. Está pendiente ahora de que le den el informe de exclusión residencial.

Josemi, de Barcelona: es uno de los portavoces de las personas con discapacidad en Barcelona. Él dice que la seguridad en los hogares implica también una línea telefónica gratuita. Creemos que este servicio debería ser facilitado por los Servicios Sociales.

Valeria, de Terrassa: ha ido a Servicios Sociales a pedir el informe de exclusión residencial y no se lo han dado aunque cobra solamente 389€ de invalidez. Quiere solicitar el bono social de la luz, que no hay forma de que se lo den. Se le aconseja que lo solicite como “Familia monoparental especial”, que tiene derecho a ello.

Segundo, de Sant Joan Despí: ha venido muy contento porque por fin ya tiene el boletín, ahora solo le falta el certificado de exclusión residencial. Nos comenta que ha tenido que hacer una instancia para solicitarlo: demasiada burocracia para atender a las personas afectadas.

Mohamed, de Sant Joan Despí: vive en una vivienda recuperada del banco Santander. El 23 de febrero le cortaron la luz. Tiene problemas con el Ayuntamiento ya que no le quiere empadronar. Le hemos aconsejado que vaya con la asistenta social y la policía local para que certifiquen que vive en dicha vivienda.

Fran, de Sant Adrià: tiene un alquiler social. Acumula una deuda de todos los suministros de cuando estaba en una situación muy vulnerable. Ahora las cosas le van mejor pero está preocupado porque no sabe si podrá hacer frente a dicha deuda.Hemos quedado en que una tarde haríamos un acompañamiento a las suministradoras para buscar la manera de hacer frente a estas deudas.

Irene, de Barcelona: vive con sus dos hijas en una vivienda de un familiar del marido de su madre que falleció. Como los suministros no van a su nombre y no tiene ningún contrato de alquiler tiene problemas para hacer el cambio de nombre. Le hemos aconsejado que vaya a la oficina del Punto de Asesoramiento Energético (PAE) de su zona para que le informen. También que tramite en Hacienda la ayuda para familia monoparental especial y que pida por teléfono que le bajen la potencia. Y un presupuesto de boletín eléctrico a un lampista para ir a Servicios Sociales para ver si se lo pueden pagar.

Mohamed, de Barcelona: Lucía lo acompañó al punto de asesoramiento energético (PAE) de su zona, le han dado un informe de vulnerabilidad para que lo entregue a las compañías para evitar un posible corte porque tiene deuda de todos los suministros.

Natividad, de Terrassa: está en un piso de alquiler, pero tiene una orden de desahucio por no poder pagarlo y tampoco puede pagar los suministros porque tiene unos ingresos de 528€. Está intentando conseguir un alquiler social. Le han dicho que de momento puede que tenga que ir a un piso de emergencia habitacional. Ahora lo más importante es que pida el informe de exclusión residencial.

Jessica, de la Vall del Tenes: vive con su bebé en una vivienda recuperada, ha conseguido un contador social de agua con la ayuda de su asistenta social. El problema es la luz, de momento la está ayudando un vecino pero ella quiere regularizar su situación y tener su contrato de luz.

Acabamos el asesoramiento informando de las distintas campañas que vamos a hacer, señalando a las suministradoras porque están vulnerando los derechos humanos incumpliendo la Ley 24/2015.

58a CRÓNICA: Los acompañamientos solidarios: la clave de la lucha

apeEl asesoramiento del 19 de abril, presentado por nuestras compañeras Neus Escofet y Lucía Navarroarrancó con la intervención de un compañero que nos ha informado de que para cualquier trámite sobre pobreza energética se han creado unas oficinas especificas, los Puntos de asesoramiento energético (PAE) donde podemos pedir información.

Dicho esto, empezamos con las personas que nos contaron sus historia, luchas y victorias ese día:

Raquel, de Barcelona, quien está haciendo el acompañamiento de Josep María, nos actualiza su caso: lleva un año con la luz cortada. Ya ha ido al PAE de Sants. Tiene el certificado de condonación de la deuda, y está negociando un alquiler social. También tiene el boletín azul que le costó 70€, ya que él quiere regularizar su situación. Está preocupado por la deuda acumulada. Hemos decidido que vamos a hacer un acompañamiento para pedir la condonación de la deuda por ser una persona vulnerable.

Segundo, de Sant Boi: le han cortado la luz. La asistenta social le ha dicho que le pida a un fontanero que vaya a hablar con ella y le pagarán el boletín eléctrico. Con el contrato de alquiler, el boletín y el Informe de Exclusión Residencial se le hará un acompañamiento a Endesa para regularizar su situación.

Valeria, de Terrassa: ya tiene el alta de la luz, pero el 23 de enero le ha llegado una factura de 270€ de luz, más el alta. Ha pedido el fraccionamiento del pago a Endesa porque no puede hacer frente a una cantidad tan elevada, y la compañía se niega, dice que no fraccionan las altas.

Valeria ha ido a su asistente social y se niega a hacerse cargo del coste de la factura. Los compañeros de la PAH de Terrassa la van a acompañar a Servicios Sociales y nos mantendrá informadas.

Alberto, de Barcelona: tiene un piso de alquiler social y se ha dado de alta de la luz. Le ha venido el primer recibo de 210€ de luz, más el alta. No puede hacer frente a dicho pago ni al cargo del agua de 105,93€ y tiene aviso de corte de la luz. Va a pedir cita en Habitatge para solicitar el Informe de Exclusión Residencial y así poder evitar el corte.

Plácido, de Castelldefels: está luchando por un alquiler social con el banco. Le han cortado la luz. Las facturas van a nombre del último inquilino. El agua y el gas sí van a su nombre. Le piden unos 600€ para arreglar la instalación y 120€ por el boletín azul. Cuando obtenga el Informe de Exclusión Residencial irá a negociar con Endesa.

Lucía, de Barcelona: está ocupando un piso que el dueño le alquiló cuando realmente el propietario era ya el banco. Ha ido al PAE donde le están preparando su Informe de Exclusión Residencial. Se queja de que hay mucha burocracia en esta oficina. Quiere regularizar su situación porque aunque realmente está ocupando un piso, ella no sabía que tenía un contrato de alquiler no legalizado.

Hemos finalizado el asesoramiento organizando unos acompañamientos a Endesa para la próxima semana.

58a CRÒNICA: Els acompanyaments solidaris: la clau de la lluita

apeL’assessorament del 19 d’abril va arrencar amb la intervenció d’un company que ens va informar que per a qualsevol tràmit sobre pobresa energètica s’han creat unes oficines especifiques, els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) on podem demanar informació.

Dit això, comencem amb les persones que ens van explicar les seves història, lluites i victòries aquest dia:

La Raquel, de Barcelona, està fent l’acompanyament de Josep Maria, ens actualitza el seu cas: porta un any amb la llum tallada. Ja ha anat al PAE de Sants. Té el certificat de condonació del deute, i està negociant un lloguer social. També té el butlletí blau que li va costar 70 €, ja que ell vol regularitzar la seva situació. Està preocupat pel deute acumulat. Hem decidit que farem un acompanyament per demanar la condonació del deute per ser una persona vulnerable.

En Segundo, de Sant Boi: li han tallat la llum. La assistenta social li ha dit que li demani a un lampista que vagi a parlar amb ell i li pagaran els costos del butlletí elèctric. Amb el contracte de lloguer, el butlletí i l’Informe d’Exclusió Residencial se li farà un acompanyament a Endesa per regularitzar la seva situació.

La Valeria, de Terrassa: ja té l’alta de la llum, però el 23 de gener li ha arribat una factura de 270 € de llum, més l’alta. Ha demanat el fraccionament del pagament a Endesa perquè no pot fer front a una quantitat tan elevada, i la companyia es nega, diu que no fraccionen les altes.

La Valeria ha anat al seu assistent social i es nega a fer-se càrrec del cost de la factura. Els companys de la PAH de Terrassa la van acompanyar a Serveis Socials i ens mantindrà informats.

L’Albert, de Barcelona: té un pis de lloguer social i s’ha donat d’alta de la llum. Li ha vingut el primer rebut de 210 € de llum, més l’alta. No pot fer front a aquest pagament ni al càrrec de l’aigua de 105,93 € i té avís de tall de la llum. Va a demanar cita a Habitatge per sol·licitar l’Informe d’Exclusió Residencial i així poder evitar el tall.

En Plácido, de Castelldefels: està lluitant per un lloguer social amb el banc. Li han tallat la llum. Les factures van a nom de l’últim inquilí. L’aigua i el gas si van al seu nom. Li demanen uns 600 € per arreglar la instal·lació i 120 € pel butlletí blau. Quan obtingui l’Informe d’Exclusió Residencial anirà a negociar amb Endesa.

La Lucía, de Barcelona: està ocupant un pis que li van llogar quan realment el propietari ja era ja el banc. Ha anat al PAE on li estan preparant el seu Informe d’Exclusió Residencial. Es queixa que hi ha molta burocràcia en aquesta oficina. Vol regularitzar la seva situació perquè encara que realment està ocupant un pis, ella no sabia que tenia un contracte de lloguer no legalitzat.

Hem finalitzat l’assessorament organitzant uns acompanyaments a Endesa per a la setmana que ve.

57a CRÓNICA: Jóvenes estudiantes preocupados por la pobreza energética

apeEl asesoramiento del 5 de abril, narrado por nuestras compañeras Neus Escofet y Lucía Navarro, arrancó con la presentación de dos nuevas personas que se han acercado a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) para conocer de cerca nuestra trayectoria: Nuria, estudiante universitaria de Ciencias Políticas, y James, estudiante y activista de Londres, que estará con nosotras durante tres meses.

Durante aquella sesión compartimos los siguientes casos:

 Raquel, de Barcelona, ​​nos ha actualizado sus gestiones: ya tiene el bono social que se le hará efectivo en la próxima factura, y está tramitando el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial a través de un Punto de asesoramiento Energético (PAE).

José María, de Barcelona: tiene su piso subastado y está luchando por la condonación de la deuda y el alquiler social. Lleva 10 meses sin suministros, situación por la que está tramitando el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial en un PAE pero hay dificultades porque le piden la cédula de habitabilidad. José María tiene pinchada la luz. Nos comenta que el estrés de su situación le produce problemas de memoria, por lo que Raquel ha querido ayudarle y le está haciendo un acompañamiento. Se le aconseja que vaya directamente a las compañías con la documentación que tiene para exigir el restablecimiento de los suministros, y que le hagan presupuesto del boletín eléctrico, es decir, bajar la potencia.

Mari Cruz, de Terrassa: tiene una deuda de gas de 12.000 €, y por este motivo tiene la pensión de invalidez embargada en unos 60 € mensuales. Ella se fue del piso sin dar de baja el suministro, así que esta deuda corresponde a unos 7 años pero ella solo vivió ahí durante 3 años. Actualmente tiene todos los suministros pinchados.

Lakhwinder, de Santa Coloma: nos comenta que su marido falleció y que Gas Natural la está acosando para reclamarle una deuda de una factura de gas del año 2010. Le decimos que no haga caso de las amenazas, que no le pueden hacer nada.

Mohamed, de Barcelona: dice que ha solucionado sus problemas en un minuto con un acompañamiento que se le hizo a Endesa para bajar la potencia y contratar discriminación horaria, pero ahora le vienen recibos muy altos. Lo están mareando enviándolo de un lugar a otro: de Servicios Sociales a Vivienda y de ahí al PAE, pero él sigue sin tener el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial ni ve reflejados los bonos sociales que se supone le han sido tramitados. Se acuerda hacerle un acompañamiento al PAE para aclarar su situación.

Wilder Alberto, de Barcelona: ya le han notificado la fecha del corte de luz; va a ir al PAE para tramitar el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial y así protegerse contra el corte. Parece ser que su asistenta social no tiene claro el tema de las ayudas del agua, ya que le dice que no puede acceder a todas y nosotras sabemos que esto no es verdad.

57a CRÒNICA: Joves estudiants preocupats per la pobresa energètica

apeL’assessorament del 5 d’abril va arrencar amb la presentació de dues noves persones que s’han acostat a l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) per a conèixer de prop la nostra trajectòria: la Núria, estudiant universitària de Ciències Polítiques, i en James, estudiant i activista de Londres, que estarà amb nosaltres durant tres mesos.

Durant aquella sessió vam compartir els següents casos:

La Raquel, de Barcelona, ​​ens ha actualitzat les seves gestions: ja té el bo social que se li farà efectiu en la propera factura, i està tramitant l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial a través d’un Punt d’Assessorament Energètic (PAE).

En Josep Maria, de Barcelona: té el seu pis subhastat i està lluitant per la condonació del deute i el lloguer social. Porta 10 mesos sense subministraments, situació per la qual està tramitant l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial en un PAE però hi ha dificultats perquè li demanen la cèdula d’habitabilitat. En Josep Maria té punxat el llum. Ens comenta que l’estrès de la seva situació li produeix problemes de memòria, de manera que Raquel ha volgut ajudar-lo i li està fent un acompanyament. Se li aconsella que vagi directament a les companyies amb la documentació que té per exigir el restabliment dels subministraments, i que li facin pressupost del butlletí elèctric, és a dir, baixar la potència.

La Mari Cruz, de Terrassa: té un deute de gas de 12.000 €, i per aquest motiu té la pensió d’invalidesa embargada en uns 60 € mensuals. Ella va marxar del pis sense donar de baixa el subministrament, així que aquest deute correspon a uns 7 anys però ella només va viure aquí durant 3 anys. Actualment té tots els subministraments punxats.

En Lakhwinder, de Santa Coloma: ens comenta que el seu marit va morir i que Gas Natural l’està assetjant per reclamar-li un deute d’una factura de gas de 2010. Li diem que no faci cas de les amenaces, que no li poden fer res.

En Mohamed, de Barcelona: diu que ha solucionat els seus problemes en un minut amb un acompanyament que se li va fer a Endesa per baixar la potència i contractar discriminació horària però ara li vénen rebuts molt alts. L’estan marejant enviant-lo d’un lloc a un altre: de Serveis Socials a Habitatge i d’aquí al PAE, i ell segueix sense tenir l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial ni sense tenir els bons socials que se suposa li han estat tramitats. S’acorda fer-li un acompanyament al PAE per aclarir la seva situació.

En Wilder Alberto, de Barcelona: ja li han notificat la data del tall de llum; va a anar al PAE per tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i així protegir-se contra el tall. Sembla ser que la seva assistenta social no té clar el tema de les ajudes de l’aigua perquè li diu que no pot accedir a totes i nosaltres sabem que això no és veritat.

56a CRÓNICA: Los derechos no tienen fronteras

apeTenemos aquí la crónica del 22 de marzo, de la mano de nuestras compañeras Neus Escofet y Lucía Navarro.

Esta empezó con los siguientes casos:

Julio Alberto, de Barcelona: vive en un piso de alquiler social desde el 19 de enero y el 20 se dio de alta de los suministros. Está preocupado porque le vienen unas facturas el doble de lo que iba pagando hasta ahora.

Le hemos aconsejado que no se preocupe si no las puede pagar, que cuando tenga aviso de corte vaya a Habitatge y pida el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial para protegerse del corte.

Bouchra, de Cornellà de Llobregat: vive en una vivienda recuperada del BBVA en Esplugues con sus tres hijos y tiene el Certificado de Exclusión Residencial. Antes vivía en Cornellà, donde los niños están escolarizados y Servicios Sociales de la Infancia también los atiende en Cornellà.

Llevan dos meses sin agua ni luz y no están empadronados en el nuevo domicilio. Este caso es muy complicado porque hay un problema: el BBVA ha vendido esta vivienda y el comprador ha depositado unas arras.

Además está el agravante de que el 16 de marzo vinieron los técnicos de Endesa a hacer una inspección y su hijo mayor firmó como usuario, y ahora la compañía le reclama la deuda sin tener un contrato.

Estrella, de Rubí: vive en una vivienda recuperada del banco Santander y está pidiendo un alquiler social; está empadronada en dicha vivienda.

Tiene problemas con la comunidad, el presidente de la escalera no la deja acceder a los contadores de la luz para que no pueda pinchar y le aconseja que vaya al Ayuntamiento a pedir ayudadas; según él, solo dan ayudas a los inmigrantes. Es incomprensible que aún a día de hoy haya personas que piensen así, no pueden entender que las ayudas dependen de la situación de cada familia sin importar su procedencia, y en APE no podemos tolerar la xenofobia.

Yolanda, de Rubí: hace dos años que vive en una vivienda recuperada donde está empadronada.Tiene el Informe de Exclusión Residencial y el alta del suministro del agua, pero tiene problemas para darse de alta de la luz.

Amina, de Barcelona: hoy ha venido muy contenta porque por fin ha conseguido la cédula de habitabilidad que le habían negado por tener el contrato caducado. Ahora solo le falta el boletín eléctrico y ha pedido el Informe de Exclusión Residencial. Las cosas ya van por buen camino.

Es una gran alegría cuando viene una compañera dando las gracias a APE por dar las herramientas necesarias para poder solucionar su problema.

Rosa, de Castellar del Valles: ha venido anteriormente a APE. Ha recibido aviso de corte de Endesa de luz y gas. Nos comenta que ahora su situación ha empeorado porque se ha quedado en el paro.

El sábado le cortaron el gas, ha ido a Bienestar social a explicar su situación. Nos seguirá informando de su caso.

Merche, de Sant Pere de Vilamajor: lleva más de un mes sin luz; ha hecho un reconocimiento de deuda de 3.000 € y quiere regularizar su situación.

Se le va a hacer un acompañamiento el próximo miércoles porque lo más importante es que le hagan un nuevo contrato y le den de alta del suministro.

La finalidad de los asesoramientos colectivos es compartir nuestra situación personal, preguntar y resolver nuestras dudas.

¡No dejes que te corten tus derechos!

56a CRÒNICA: Els drets no tenen fronteres

ape

De la mà de les nostres companyes Neus Escofet i Lucía Navarro, tenim aquí la crònica de l’assessorament col·lectiu del 22 de març que va començar amb els següents casos:

En Julio Alberto, de Barcelona: viu en un pis de lloguer social des del 19 de gener i el 20 es va donar d’alta dels subministraments. Està preocupat perquè li vénen unes factures el doble de les que anava pagant fins ara.Li hem aconsellat que no es preocupi: si no les pot pagar, que quan li arribi un avís de tall vagi a l’Oficina d’Habitatge i demani l’Informe de Risc d’Exclusió residencial per protegir-se del tall.

La Bouchra, de Cornellà de Llobregat: viu en un habitatge recuperat del BBVA a Esplugues amb els seus tres fills i té el Certificat d’Exclusió Residencial. Abans vivia a Cornellà, on els nens estan escolaritzats i Serveis Socials de la Infància també els atén a Cornellà. Porten dos mesos sense aigua ni llum i no estan empadronats en el nou domicili. Aquest cas és molt complicat perquè hi ha un problema: el BBVA ha venut aquest habitatge i el comprador ha dipositat unes arres.

L’Estrella, de Rubí: viu en un habitatge recuperat del banc Santander i està demanant un lloguer social, ja que està empadronada a aquest habitatge. L’Estrella té problemes amb la comunitat: el president de l’escala no la deixa accedir als comptadors de la llum perquè no pugui punxar-la i li aconsella que vagi a l’Ajuntament a demanar ajudes. Segons ell, només donen ajudes als immigrants. És incomprensible que encara a dia d’avui hi hagi persones que pensin així. No poden entendre que les ajudes depenen de la situació de cada família sense importar la seva procedència i des de l’APE no podem tolerar la xenofòbia.

La Yolanda, de Rubí: fa dos anys que viu en un habitatge recuperat on està empadronada. Té l’Informe d’Exclusió Residencial i té l’alta del subministrament de l’aigua, però té problemes per donar-se d’alta de la llum.

L’Amina, de Barcelona: avui ha vingut molt contenta perquè per fi ha aconseguit la cèdula d’habitabilitat que li havien negat per tenir el contracte caducat. Ara només li falta el butlletí – canvi de potència-i ha demanat l’informe d’exclusió residencial: les coses ja van per bon camí.

És una gran alegria quan ve una companya donant les gràcies a APE per donar les eines necessàries per poder solucionar el seu problema.

La Rosa, de Castellar del Vallès: ha vingut anteriorment a APE. Ha rebut l’avís de tall d’Endesa de llum i gas. Ara ens comenta que la seva situació ha empitjorat perquè s’ha quedat a l’atur.Dissabte li van tallar el gas, ha anat a Benestar Social a explicar la seva situació. Ens seguirà informant del seu cas.

La Merche, de Sant Pere de Vilamajor: porta més d’un mes sense llum. Ha fet un reconeixement de deute de3.000 € i vol regularitzar la seva situació.Se li va a fer un acompanyament dimecres que ve perquè el més important és que li facin un nou contracte i li donin d’alta del subministrament.

La finalitat dels assessoraments col·lectius és compartir la nostra situació personal, preguntar i resoldre els nostres dubtes.

No deixis que et tallin els teus drets!

55a CRÓNICA: Otro hogar con peligro de corte de suministros y una enferma: indignante

ape-crònicaEl asesoramiento del dia 8 de marzo empezó con los siguientes casos, descritos per Neus Escofet y Lucía Navarro, quienes nos plasman sobre el papel los casos que van llegando, y que nos esbozan la dureza de vivir en la pobreza energética, pero también la superación de esta situación mediante la lucha colectiva. 

Georgina, de Cornellà: vive en un piso recuperado. Puso el agua a su nombre pero con la luz y el gas no hay manera. Tiene la luz pinchada y la asistenta social le dice que ella no puede hacer nada. Se le explican los pasos a seguir y lo que estamos haciendo para conseguir suministros en viviendas recuperadas. Ha ido a la compañía y le dan largas porque le dicen que está en situación irregular. Se le informa de la encuesta que hemos lanzado para trabajar el tema de los suministros en viviendas recuperadas y dice que ya la rellenó.

Albert, de Badalona: es pensionista con un salario mínimo interprofesional; sin embargo paga un alquiler de 450 €. Nos comenta que cuando fue a tramitar el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial la asistenta social no supo cómo hacerlo. Para cambiar el nombre del contrato de luz le piden el boletín eléctrico –trámite para bajar la potencia- que no puede pagar. Le aconsejamos que le hagan un presupuesto y que pregunte en el Ayuntamiento si le pueden cubrir este gasto.

Manuela, de Badalona: es propietaria de su vivienda pero no puede pagar los recibos ya que solo cobra 600 €. Le acaba de llegar la deuda y tiene miedo de que le corten, como en octubre del año pasado. Ella está en una situación muy vulnerable, ya que tiene una hermana que necesita una máquina de oxigeno. Se le propone un acompañamiento potente a Gas Natural con el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial y los informes médicos con el objetivo de que la compañía le dé un compromiso por escrito de que no le volverán a cortar el suministro. También se propone hacer denuncia del corte ante la Agencia Catalana de Consumo por haber infringido la Ley 24/2015.

Víctor, de Cornellà: ocupa un piso que fue suyo, y sobre el cual está negociando un alquiler social con el BBVA, mientras ha entrado a ser subastado. El contrato de luz estaba a nombre del anterior propietario y no le llegaban los recibos. Actualmente tiene pinchada la luz porque se la cortaron en septiembre de 2016 infringiendo la Ley 24/2015. Se le dice que debería tramitar el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial.

Raquel, de Barcelona: le llegó una carta notificándole la finalización del alquiler social. Se le acaba también el paro este mes y ya ha devuelto el recibo del agua, pues no trabaja desde octubre de 2016 y no puede pagarlo. Le decimos que vaya a los Servicios Sociales para que le tramiten el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial y que lo envíen a las compañías de agua y de luz. Nos comenta que su contrato de luz está en el mercado regulado pero que se le ha doblado el importe de la factura y no lo entiende. Se le aconseja que tramite el bono social por estar todos en paro en su hogar, y que haga el cambio de nombre del suministro de agua y tramite todas las ayudas.

Amina, de Barcelona: la luz estaba a nombre de su hijo que se fue de casa y dio de baja el suministro. Ella no supo hacer un alta nueva en ese momento y ahora le piden el boletín eléctrico. Han estado cinco meses sin luz, por lo tanto se han visto obligados a pincharla y ahora le ha llegado una factura reclamándole una deuda de 900 €. Si desde hace un año no puede pagar el alquiler, ¿cómo va a poder hacer frente ahora a esa deuda? Le decimos que tramite el Informe de Riesgo de Exclusión Residencial y la cédula de habitabilidad.

Ángel, de l’Anoia: es propietario, son una familia de cuatro miembros con muy pocos ingresos. No le llegan las facturas de la luz desde hace tres años. Fue a Endesa a pedir Informe de su situación actual pero no se lo han dado: le dijeron que estaba dado de baja desde hacía tres años, pero tiene contador y este va marcando el consumo; no podría  pagar la deuda en caso de que se la reclamaran. Le decimos que hay que afrontar el tema antes de que la deuda siga aumentando. 

Gina, de Hospitalet: vivía con otra gente y se le disparó el consumo. Reclamó y le dijeron que le descontarían en otras facturas el consumo de más pero no lo hicieron y encima le cerraron el expediente de reclamación. Estuvo cuatro meses sin pagar y hace un año que no le llegan las facturas. En Endesa de Hospitalet le han dicho que ellos no saben cómo arreglar su caso, que vaya a la oficina principal de Barcelona. Le aconsejamos que tramite el informe de riesgo de exclusión residencial y que retire la orden de domiciliación de los recibos.

Khaoula, de Cornellà: vive en una vivienda recuperada de Anticipa -filial del fondo buitre Blackstone- en la que está empadronada. Estaba dada de alta de la luz aunque nunca le dieron la documentación pero sí le descontaron el alta en su banco. Le decimos que exija la factura del alta. Actualmente no le llegan facturas y le cortaron la luz la semana pasada: le dejaron un papel para que contactara con la compañía y recibió una llamada anónima acusándola de estar pinchada. Se la anima a seguir viniendo a los asesoramientos para luchar entre todas este gran reto que es conseguir que las viviendas recuperadas tengan acceso a los suministros.

55a CRÒNICA: Una altra llar amb perill de tall de subministraments i una malalta: indignant

 L’Assessorament del dia 8 de març va començar amb els següents casos, descrits per la Neus Escofet i la Lucía Navarro, qui ens plasmen sobre el paper els casos que van arribant, i que ens esbossen la duresa de viure en la pobresa energètica, però també la superació d’aquesta situació mitjançant la lluita col·lectiva.

ape-crònica La Georgina, de Cornellà: viu en un pis recuperat. Va posar el servei de l’aigua al seu nom però amb la llum i el gas no hi ha manera. Té la llum punxada i per això, l’assistenta social li diu que ella no hi pot fer res. Li hem explicat els passos a seguir i el què estem fent per aconseguir subministraments en habitatges recuperats. Ha anat a la companyia de llum i li donen llargues perquè li diuen que està en situació irregular. Se li informa de l’enquesta que hem llançat per treballar el tema dels subministraments en habitatges recuperats i diu que ja la va emplenar.

 L’Albert, de Badalona: és un pensionista amb un salari mínim interprofessional; però paga un lloguer de 450 €. Ens comenta que quan va anar a tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial l’assistenta social no va saber com fer-ho. Per canviar el nom del contracte de llum li demanen el butlletí elèctric – tràmit per baixar la potència- que no pot pagar. Li aconsellem que li facin un pressupost i que pregunti a l’Ajuntament si li poden cobrir aquesta despesa.

 La Manuela, de Badalona: és propietària del seu habitatge però no pot pagar els rebuts ja que només cobra 600 €. Li acaba d’arribar el deute i té por que li tallin, com a l’octubre de l’any passat. Ella està en una situació molt vulnerable, ja que té una germana que necessita una màquina d’oxigen. Se li proposa un acompanyament potent a Gas Natural amb l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i els informes mèdics amb l’objectiu que la companyia li doni un compromís per escrit que no li tornaran a tallar el subministrament. També se li proposa fer denúncia del tall davant l’Agència Catalana de Consum per haver infringit la Llei 24/2015.

 En Víctor, de Cornellà: ocupa un pis que va ser seu, i sobre el qual està negociant un lloguer social amb el BBVA, mentre ha entrat a ser subhastat. El contracte de llum estava a nom de l’anterior propietari i no li arribaven els rebuts. Actualment té punxada la llum perquè li van tallar al setembre de 2016 infringint la Llei 24/2015. Se li recomana que hauria de tramitar l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial.

 La Raquel, de Barcelona: li va arribar una carta notificant-li la finalització del lloguer social. Se li acaba també l’atur aquest mes i ja ha retornat el rebut de l’aigua, ja que no treballa des d’octubre del 2016 i no pot pagar-lo. Li diem que vagi als Serveis Socials perquè li tramitin l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i que l’enviïn a les companyies d’aigua i de llum. Ens comenta que el seu contracte de llum està en el mercat regulat però que se li ha doblat l’import de la factura i no ho entén. Se li aconsella que tramiti el bo social per estar tots a l’atur en la seva llar, i que faci el canvi de nom del subministrament d’aigua i tramiti tots els ajuts.

 L’Amina, de Barcelona: la llum estava a nom del seu fill que va marxar de casa i va donar de baixa el subministrament. Ella no va saber fer una alta nova en aquest moment i ara li demanen el butlletí elèctric. Han estat cinc mesos sense llum, per tant s’han vist obligats a punxar-la i ara li ha arribat una factura reclamant un deute de 900 €. Si des de fa un any no pot pagar el lloguer, ¿com podrà fer front ara a aquest deute? Li diem que tramiti l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i la cèdula d’habitabilitat.

L’Àngel, de l’Anoia, és propietari. Forma part d’una família de quatre membres amb molt pocs ingressos. No li arriben les factures de la llum des de fa tres anys. Va anar a Endesa a demanar Informe de la seva situació actual però no l’hi han donat: li van dir que estava donat de baixa des de feia tres anys, però té comptador i aquest va marcant el consum; no podria pagar el deute en cas que es la reclamessin. Li diem que cal afrontar el tema abans que el deute es segueixi engreixant.

 La Gina, de l’Hospitalet: vivia amb una altra gent i se li va disparar el consum. Va reclamar i li van dir que li descomptarien en altres factures el consum de més però no ho van fer i a sobre li van tancar l’expedient de reclamació. Va estar quatre mesos sense pagar i ara fa un any que no li arriben les factures. A Endesa de l’Hospitalet li han dit que ells no saben com arreglar el seu cas, que vagi a l’oficina principal de Barcelona. Li aconsellem que tramiti l’Informe de Risc d’Exclusió Residencial i que retiri l’ordre de domiciliació dels rebuts.

 La Khaoula, de Cornellà: viu en un habitatge recuperat de Anticipa -filial del fons voltor Blackstone- a on està empadronada. Estava donada d’alta de la llum encara que mai li van donar la documentació però sí que li van descomptar l’alta en el seu banc. Li diem que exigeixi la factura de l’alta. Actualment no li arriben factures i li van tallar la llum la setmana passada: li van deixar un paper perquè contactés amb la companyia i va rebre una trucada anònima acusant-la d’estar punxant la llum. L’animem a seguir venint als assessoraments per lluitar entre totes aquest gran repte que és aconseguir que els habitatges recuperades tinguin accés als subministraments.