Documents útils

A continuació trobaràs de manera molt resumida tota la documentació que podries necessitar en relació a la Pobresa Energètica i per al territori de Catalunya (ja sigui que hagis vingut a alguna de les sessions de l’assessorament col·lectiu a Barcelona, se t’hagi recomanat algun model o l’hagis llegit en la informació navegant per aquest web en alguns dels cassos exemples):

  • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Document útil: Llei 24/2015 (BOPC) -pdf-

  • Model per presentar a l’empresa si t’han tallat els subministraments bàsics o tens amenaça de tall

Document útil: Model Garantia de subministrament bàsic per a subministradora per tall o amença de tall -doc-

Document útil: Model Garantia de subministrament bàsic per a subministradora per tall o amença de tall -odt-

  • Sol.licitud informe de risc exclusió residencial a serveis socials

Document útil: Model Sol.licitud informe de risc exclusió residencial a serveis socials -doc-

Document útil: Model Sol.licitud informe de risc exclusió residencial a serveis socials -odt-

  • Model per presentar a l’agencia catalana de consum per denunciar un tall de subministrament i demanar sanció per incompliment de la llei 24/2015

Document útil: Model per denunciar un tall de subministrament a CONSUM -doc-

Document útil: Model per denunciar un tall de subministrament a CONSUM -odt-

  • Model per presentar al teu ajuntament per denunciar un tall de subministrament i demanar sanció per incompliment de la llei 24/2015

Document útil: Model per denunciar un tall de subministrament a AJUNTAMENT -doc-

Document útil: Model per denunciar un tall de subministrament a AJUNTAMENT -odt-

  • Sol·licitud de condonació de deute dirigit a l’empresa subministradora. Click aqui
  • Condonació deute Gas Natural. Click aquí
  • Model per presentar al Sindic de Greugues per denunciar l’assetjament, per carta o telfónic, de les empreses reclamant el deute impagat. Click aquí 
  • Document de reclamació al Síndic de Greuges pels casos d’ocupació sense subministrament d’aigua en el cas que l’Ajuntament es negui a tramitar la instal·lació de comptadors provisionals (només municipis de l’AMB). Click aquí
  • Infografia Resum del Bono Social eléctric amb tota l’informació que necesites Click aquí