El dret als subministraments bàsics no entén de règim habitacional

Davant els casos de subministraments irregulars en habitatges recuperats l’APE exigeix que s’asseguri la regularització d’aquestes situacions i es deixi de criminalitzar les famílies vulnerables a qui no s’ha donat cap alternativa

Avui hem ocupat les oficines centrals d’Endesa per reclamar una vegada més comptadors de llum per les famílies que s’han vist obligades a recuperar un habitatge.

Segons l’Observació general número 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides al PIDESC, el contingut del dret a l’habitatge comprèn l’accés permanent a recursos naturals i comuns, a aigua potable i a energia per a la cuina, la calefacció i la llum.

La realitat social viscuda en el país en els últims anys, ha afectat molt durament a una gran massa de la població que no ha pogut mantenir el seu habitatge. Aquesta situació d’exclusió residencial ha donat com a resultat la necessitat de buscar alternatives habitacionals a totes aquelles persones que han estat privades d’aquest dret per qüestions especulatives que han afectat al mercat immobiliari.

La negativa per part dels agents responsables de la crisis immobiliària a regularitzar les situacions d’aquestes persones i famílies, que sense altre alternativa han hagut de recuperar un habitatge del seu parc immobiliari, ha avançat en paral·lel a la negativa per part de les empreses que formen part de l’oligopoli energètic a garantir el dret d’accés als subministraments bàsics. Per altra banda, la Generalitat gira l’esquena a aquesta problemàtica, i lluny de reconèixer-la mira cap a una altra banda com si fos possible fer-la desaparèixer. És una realitat incòmoda que ni la Generalitat ni la majoria d’ajuntaments son prou valents com per enfrontar.

Per això, des de l’APE volem donar llum a aquesta problemàtica i hem fet una enquesta entre les persones i famílies que hi participen habitualment de les nostres assemblees i que es troben en situació irregular amb els subministraments. De l’enquesta hem tret dades alarmants entre les que destaquen que el 70% de les famílies que viuen en habitatges recuperats i sense subministraments bàsics regularitzats hi viuen menors i en el 18% dels casos persones majors de 65 anys (per veure informe aquí)

Davant aquest context, avui ens trobem amb quantitat de famílies seguides per Serveis Socials empadronades a la llar -algunes fins i tot amb el certificat corresponent que garanteix que la instal·lació elèctrica és correcte (butlletí blau)-, que s’adrecen a la companyia per donar d’alta la llum, i que reben una negativa rere l’altra, especialment per part d’Endesa, que condensa una gran part de les contractacions a Catalunya i que és l’empresa distribuïdora principal i en definitiva qui autoritza les altes. Se’ls nega aquest dret pel simple fet de no tenir un títol en l’habitatge, condemnant a aquestes famílies a viure en la foscor. I no només això, sinó que se les criminalitza en molts casos denunciant-les i portant-les a judici, d’unes famílies que, quan en realitat elles voldrien intentant regularitzar la situació dels seus subministraments és l’empresa qui no les deixa.

Des de l’APE, el desembre de l’any passat vam organitzar una acció de desobediència pacífica per una família de Vilagrassa que havia recuperat un habitatge i a qui Endesa havia tallat la llum. Al desembre vam aconseguir que Endesa posés un comptador provisional de 2 mesos a aquesta família tot i no tenir cap títol sobre aquest habitatge. A més, es tracta d’un procediment que les companyies d’aigua ja fa mesos que estan aplicant, posant comptadors socials o iniciant un contracte provisional en aquest tipus d’habitatges quan es tracta de famílies en situació de vulnerabilitat i davant la petició de Serveis Socials o de l’Ajuntament pertinent (també en municipis on el servei d’aigua està gestionat per una empresa privada, no és municipal). Per tant, el que demanem no es en cap cas impossible, sinó una qüestió de voluntat de l’empresa.

No podem permetre que hi hagi famílies a qui, mentre estan intentant buscar una solució a la seva situació habitacional, es condemni a viure sense llum, o a qui s’empenyi a arriscar-se a punxar-la. Avui hem ocupat Endesa per reclamar comptadors provisionals condicionats a solucionar la situació habitacional de les famílies. No són casos aïllats i cal donar-hi resposta d’una vegada per totes, és per això que presentem una desena de casos de famílies seguides per Serveis Socials, empadronades en l’habitatge i amb el butlletí blau que certifica que la instal·lació elèctrica es correcte. Ara només és qüestió de voluntat d’Endesa en donar llum a aquestes famílies.

Des de l’Aliança contra la pobresa energètica tenim molt clar que no ens aturarem fins que Endesa no deixi a cap família en la foscor!

Barcelona, dimarts 4 abril de 2017

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone