L’Aliança contra la pobresa energètica presenta avui denúncia al Síndic de casos de famílies Assetjades pels deutes

Reclamem mesures per tal de prohibir aquestes pràctiques assetjadores

L’Aliança contra la pobresa energètica (APE) continua amb la campanya #AssetjadesPelsDeutes i avui hem presentat al Síndic de Greuges la denuncia d’una sèrie de casos de famílies assetjades per part de despatxos d’advocats i empreses de recobrament com Medina Cuadros, Collecta o Pares Seixas Abogados, entre altres. Els deutes d’aquestes famílies s’han generat amb empreses de subministrament d’energia, principalment Endesa i Gas Natural, en situacions de vulnerabilitat. El més greu de tot és que en la majoria de casos les empreses de subminstraments tenen constància que les famílies es troben en situació de vulnerabilitat a través de l’informe de risc d’exclusió residencial que els hi facilita serveis socials, però tot i així, permeten que aquests despatxos d’advocats assetgin a les famílies de diferents maneres: telefònicament, per carta, telefaxos i fins i tot amb SMS.

A la denuncia que hem presentat avui al Síndic sol·licitem:

  • Que com a organisme oficial encarregat de vetllar pels drets de la ciutadania, més especialment les que es troben en una major situació de vulnerabilitat, realitzi totes les actuacions escaients per tal de posar fi a aquest tipus de pràctiques abusives i immorals que produeixen un gran patiment a moltes persones.
  • Que s’investigui cas per cas i que es procedeixi a sancionar si escau tots els agents implicats.
  • Que s’insti la Generalitat i la resta d’administracions competents a desenvolupar una normativa que reguli el sector del recobrament i que prohibeixi les comunicacions dirigides a col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com altres pràctiques assetjadores.

Des de l’Aliança contra la pobresa energètica hem elaborat un document útil per tal de que si hi ha més famílies que es troben en aquesta situació puguin presentar la seva denúncia davant del Síndic

Podeu descarregar el document aquí

Cap família més assetjada pels deutes!
Viure sense ser assetjades també és un dret bàsic!

Ni set, ni fred ni foscor!
#AssetjadesPelsDeutesç

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone