L’APE alertem al Congrés dels Diputats sobre la insuficient proposta del bo social del gas.

Ens reunirem avui i demà amb els diferents grups parlamentaris per traslladar les nostres demandes.

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) estem avui i demà a Madrid reunint-nos amb els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per a traslladar-los les nostres demandes en relació a la Proposició de Llei de mesures de protecció dels consumidors vulnerables de gas natural i altres gasos combustibles per canalització, impulsada pel Grup Parlamentari Socialista. El text, que introdueix entre altres mesures l’esperat bo social de gas, es troba actualment en període d’esmenes a l’articulat, malgrat que la proposta va ser tramitada a la Mesa el passat mes de març de 2017.

Sense cap dubte, aquesta llei arriba molt tard. Ja la Unió Europea, a través de la Directiva 2009/73/CE, obligà els estats membres a definir el concepte de client vulnerable i a prendre totes aquelles mesures per a la seva protecció en l’àmbit del gas natural. Aquesta norma entrà en vigor el setembre de 2009 i més de vuit anys i mig després, les afectades per la pobresa energètica encara estan esperant un gest per part de la classe política.

Com ja vam avançar en el nostre comunicat, la proposició presentada pel PSOE, ideada quasi com una còpia del bo social elèctric, és del tot insuficient per a pal·liar els efectes de la pobresa energètica. En primer lloc, deixa per a un posterior desenvolupament reglamentari la definició de les diferents categories de consumidor vulnerable, deixant en les mans del Govern del PP la seva regulació, que ja ha demostrat en anteriors ocasions que legisla en favor de l’oligopoli i no de les famílies més vulnerables. En aquest sentit, si el futur Reial Decret contempla els mateixos barems de renda que els del bo social d’electricitat, tornarem a constatar com una part important de la ciutadania queda totalment desprotegida (un 43% de les persones ateses per pobresa energètica en el cas de Barcelona, segons l’Institut Municipal de Serveis Socials).

En segon lloc, el text presentat estableix la mateixa protecció contra talls de subministrament que el bo social elèctric, que carrega sobre els Serveis Socials la responsabilitat d’afrontar una part important de la factura per tal d’evitar la interrupció, generant greus desigualtats entre afectades segons el municipi. En aquest cas, introdueix una treva hivernal de novembre a març, que no soluciona la qüestió del deute acumulat i que dóna a entendre que la pobresa energètica és una problemàtica estacional, quan la realitat ens diu que els seus efectes es pateixen al llarg de tot l’any.

Des de l’APE tenim molt clar que només extrapolant els principis bàsics de la Llei catalana 24/2015 a la resta de l’Estat aconseguirem fer front a una situació que afecta l’11% de la població espanyola.

Cal introduir el principi de precaució i el silenci positiu com a mesures centrals de qualsevol norma que vulgui acabar amb la pobresa energètica. Els més de 40.000 talls evitats des de la seva entrada en vigor són l’exemple més clar de la seva eficàcia. A més, és imprescindible que les grans companyies del sector gasista siguin les que facin front al seu finançament, i no els Serveis Socials municipals.

Totes aquestes crítiques i propostes són les que estem traslladant als diferents grups parlamentaris a fi que siguin contemplades en la nova llei i el posterior reglament. Tenim l’exemple recent del nou bo social elèctric, que ha estat un autèntic fracàs a escala legislativa, com un error que no es pot tornar a repetir. De fet el mateix Partit Socialista, un mes després de l’aprovació del RD, criticava la seva insuficiència, tot i haver-hi donat suport, durant tot el procés de tramitació. No s’entén doncs que torni a plantejar les mateixes mesures pel bo social del gas.

Pel que fa al bo social elèctric, a principis d’abril, s’acaba el període previst per a la seva renovació, i com a APE exigirem les dades de famílies acollides per tal de denunciar la seva nul·la operativitat, que ja estem veient en el dia a dia amb les dificultats de la seva tramitació.

Volem que la veu de les afectades pugui ser escoltada al Congrés i que els grups polítics entenguin que cal prendre mesures valentes si es vol acabar amb aquesta xacra. No volem més mesures de cara a la galeria però que no responen a les necessitats reals de la ciutadania. Cal que canviem el paradigma i defensem els drets energètics de totes. Volem viure en una societat lliure de SET, FRED i FOSCOR!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone