Valoració de l’informe sobre pobresa energética presentat per l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona, ha presentat un informe amb indicadors de pobresa energètica en l’àmbit municipal. Veiem molt important la diagnosi per posar sobre la taula, un problema real que pateixen 170.000 persones a la ciutat.

Destaquem la relació que s’ha fet entre la inseguretat residencial i la manca d’accés als subministraments bàsics, ressaltant que les persones que viuen en un habitatge de lloguer estan en una situació de major vulnerabilitat que les que estan en pis de propietat.

Una data preocupant de l’informe, és la que deixa constància d’un 52% de llars que tenen la llum s contractada en el mercat lliure, una pràctica enganyosa de les companyies, que només fa que l’usuari pagui més a la factura, també provoca que arribat el moment no pots accedir a cap tipus d’ajut, com el bo social, per poder pagar l’import.

El col·lectiu més afectat per pobresa energètica són les dones, agents de canvi a escala domèstica, sent el 70% de les que acudeixen als PAE (Punts d’atenció energètica) a la recerca d’assessorament i solucions.

Un 9% de la població a Barcelona pateix pobresa energètica. Malgrat haver-hi ates unes 23.000 persones, encara queda molta feina per part de l’Ajuntament per arribar a les 150.000 restant. Més enllà de les diverses campanyes comunicatives que s’han dut a terme per informar a la ciutadania, cal reforçar el treball als barris per arribar a totes les famílies.

Hem trobat a faltar qualsevol tipus referencia a les famílies que, per necessitat, estan en pisos recuperats i obligades a tenir els subministraments de manera irregular, davant la negativa de les companyies a posar els comptadors. Cal que l’Ajuntament visibilitzi el problema i pressioni a les empreses per solucionar-ho.

Valorem els avanços realitzats per l’ajuntament, a l’hora de garantir un dret tan bàsic a les persones, però queda molt camí per davant i des de l’APE, estarem atentes i vigilants fins que ningú pateixi ni set, ni fred, ni foscor.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone