Aigües de Barcelona no dona resposta a les famílies en exclusió residencial que reclamen la condonació del deute

La companyia va obtenir el 2016 27’7 milions d’euros de benefici només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) hem ocupat avui les oficines comercials d’Aigües de Barcelona, al carrer Consell de Cent de Barcelona, per tal de demanar la condonació del deute acumulat de factures d’aigua impagades de 5 famílies afectades. L’acció s’emmarca dins la campanya de condonacions de l’APE, a través de la qual exigim expressament a les companyies subministradores d’aigua, llum i gas que donin una segona oportunitat a les persones endeutades i que compleixin les seves responsabilitats com a empreses que gestionen un bé de primera necessitat.

A partir de l’aprovació de la Llei 24/2015, fruit d’una iniciativa legislativa popular impulsada per l’APE, la PAH i l’Observatori DESC, es va establir el principi de precaució com a eix bàsic de garantia dels subministraments de les llars catalanes. Malgrat això, més de dos anys després de la seva entrada en vigor, la Generalitat i les companyies subministradores han estat incapaces d’acordar els convenis que preveu la mateixa norma per tal que les segones assumeixin a fons perdut els deutes de les famílies en situació de vulnerabilitat.

Aquest fet ha provocat que mentre moltes famílies en situació de vulnerabilitat han pogut evitar el tall del subministrament de casa seva, el deute derivat de l’impagament de les seves factures s’ha incrementat fins a arribar a xifres inassumibles per a elles.

És el cas per exemple de la Cristina, veïna del barri de la Salut de Badalona, amb quatre fills, tres d’ells menors, i un deute acumulat de 1.060 € de factures d’aigua impagades. La Cristina cobra una ajuda de 645 € amb la qual és impossible pagar el menjar, les factures mensuals i fer front al deute acumulat. La Vicky es troba en una situació similar, viu amb el seu fill, major d’edat amb discapacitat, no té feina, i viuen amb la pensió de 400 €, té un deute amb Aigües de Barcelona de 350 €. O també el Mohammed, el Salva i la Mari Carmen, que acumulen deutes amb la companyia d’entre 200 € i 400 €. L’acumulació del deute per part seva els genera evidentment unes conseqüències en forma d’angoixa i patiment que afecten el seu benestar físic, mental i emocional, que en última instància tenen un impacte directe sobre els infants i les persones més vulnerables. Es tracta de deutes que van ser contrets en una situació d’exclusió residencial acreditada per Serveis Socials i que en la majoria dels casos, malauradament, segueix vigent. El fet que la companyia segueixi reclamant aquests deutes és una estratègia de pressió que pot portar a les famílies a pagar encara que no puguin, arrossegant-los a què hagin de deixar de cobrir necessitats tan bàsiques com el menjar. Les cinc famílies fa mesos que reclamen a Aigües de Barcelona la condonació del deute acumulat però no han rebut cap resposta per part de la companyia.

Aquests casos representen només quatre gotes d’aigua en un mar de deutes que ofeguen moltes famílies de l’àrea metropolitana de Barcelona, subministrades per alguna societat del grup Agbar-Suez. A la vegada sorprèn la campanya de publicitat engegada per la companyia en les darreres setmanes, publicitant que hi ha persones que paguen 0 euros del rebut de l’aigua. Cal advertir en aquest sentit que malgrat els seus costosos intents de publicitar-se com una empresa responsable, la realitat és que les solucions ofertes fins al dia d’avui, com és el cas del Fons de Solidaritat, són pedaços que no ofereixen una resposta integral ni definitiva a les afectades.

Partint de la base que els beneficis de la companyia només a l’AMB van arribar l’any 2016 a 27’7 milions d’euros, un 60% per sobre del previst al Pla Econòmic Financer, entenem que és plenament legítim i urgent que Aigües de Barcelona condoni i es faci càrrec al 100% dels deutes que reclamem des de l’APE. Tanmateix, tenim molt clar que és necessari que la gestió de l’aigua a la ciutat sigui pública amb control ciutadà, per tal que l’objectiu principal sigui la consecució del dret als subministraments bàsics, i no únicament l’increment dels seus beneficis. Amb una gestió pública, podríem aconseguir doncs que tots els guanys obtinguts es revertissin sobre la ciutadania, i no sobre el seu conjunt d’accionistes.

Per altra banda, demanem expressament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que impulsin de manera definitiva l’exclusió dels impostos i taxes sota el seu control de les factures de famílies en situació de vulnerabilitat.

En definitiva, des de l’APE volem que tots els agents implicats actuïn de forma coordinada i de manera ferma en la millora de la situació d’aquelles persones que acumulen deutes amb les companyies subministradores, i exigim que Aigües de Barcelona es corresponsabilitzi mitjançant la condonació total de les quantitats sol·licitades. A dia d’avui, Agbar té encara l’incomprensible privilegi de gestionar un dret humà, i té a les seves mans la possibilitat i capacitat de permetre que aquestes famílies puguin començar de zero. No permetrem que segueixi reclamant deutes mentre gira l’esquena a aquestes famílies.

Ni set ni fred, ni foscor!
No més deutes, condonació!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone