Avanç informe: Habitatge, pobresa energètica i salut a Barcelona

En el marc del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona: “Dret a l’habitatge i a l’energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social”, presentem el primer avenç d’una sèrie d’informes que traurem durant l’any 2018: “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona”.

Aquests informes parteixen d’una base de dades creada durant l’any 2017 entre l’Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres, l’Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Una base de dades que allotja una enquesta en profunditat, 247 preguntes que creuen dades de problemes connectats: l’habitatge, els subministraments i la salut. L’enquesta és realitzada per persones voluntàries i estudiants d’antropologia, sociologia i ciències polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que participen a través d’un conveni de pràctiques entre la PAH-BCN i la Fundació Autònoma Solidària.

Durant el mes de gener presentarem aquest primer informe; ara avancem alguns resultats de les 100 enquestes realitzades des de juny de 2017. Les enquestes han estat emplenades per les persones que s’apropen a la PAH-BCN i a l’APE durant una entrevista personalitzada d’aproximadament quaranta minuts.

Les dades que ens interessa destacar de les primeres 100 persones enquestades són les següents:

  • Qüestions de gènere: el 68% de les persones enquestades són dones i el 44% del total tenen menors al seu càrrec, sent el 32% famílies monomarentals. Aquesta dada posa sobre la taula que un col·lectiu especialment afectat per l’emergència habitacional i la pobresa energètica són les dones i especialment els casos de famílies amb menors i les famílies monomarentals. Aquestes dades tornen a mostrar un cop més que la desigualtat de gènere és un factor de risc que augmenta la vulnerabilitat i les situacions d’emergència habitacional i pobresa energètica.

  • Situació laboral de les enquestades: el 47% estan en l’atur, i més del 29% no reben cap prestació. El 81% de les persones enquestades tenen uns ingressos familiars inferiors a 1.000 euros.

  • Problemàtica de les enquestades: el 32% han arribat amb problemes de lloguer, el 27% d’hipoteca, el 25% d’ocupació i el 16% tenen problemes de subministraments bàsics.

  • Hipoteques i bancs: més del 70% de les enquestades que tenen problemes hipotecaris tenen la seva hipoteca amb el BBVA, molts d’ells provinents de Catalunya Caixa. El 81% de les famílies, una vegada pagada la seva quota hipotecària, tenen menys de 400€ per cobrir les seves necessitats bàsiques. La mitjana de membres a la família és de 2,9 membres.

  • Llogateres: el 80% de les persones enquestades que tenen problemes amb el lloguer pagaven menys de 600€ de lloguer. El 71% de les famílies, un cop pagada la quota de lloguer, tenen menys de 400€ per fer front a les despeses i necessitats bàsiques. La mitjana de membres de les famílies és de 2,3 membres.

  • Serveis Socials: el 70% de les persones en situació d’exclusió residencial que han anat a la PAH de Barcelona no havien anat a Serveis Socials abans d’arribar a la PAH.

  • Salut: el 47% de les enquestades en situació d’exclusió residencial considera que la seva salut és regular o dolenta.

  • Pobresa energètica: el 47% de les enquestades manifesten que no poden mantenir a una temperatura adequada la seva llar en els mesos de fred. Aquest fet fa que algunes famílies aconsegueixin fer front a la seva despesa energètica però a costa de no viure en condicions dignes amb conseqüències negatives en la seva salut. Després de l’aprovació de la llei 24/2015, el 24% de les enquestades ha rebut avís d’impagament de factures d’alguna subministradora i més del 65% acumulen deutes amb elles. S’evidencia que el problema principal que pateixen avui en dia les famílies, en relació als subministraments, és l’acumulació del deute amb les companyies subministradores.

 

Descarregar el pdf aquí–> Avanç informe- dret a l’habitatge, pobresa energètica i salut a Barcelona

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone