[Comunicat] L’APE, la FAVH i 24 entitats del territori reclamen a l’Ajuntament de l’Hospitalet solucions per garantir l’accés a l’aigua de tota la ciutadania

L’APE, la FAVH i 24 entitats del territori reclamen a l’Ajuntament de l’Hospitalet solucions per garantir l’accés a l’aigua de tota la ciutadania

En els darrers mesos les entitats han detectat famílies en situació de vulnerabilitat sense accés a l’aigua

L’Hospitalet de Llobregat, 28 de març de 2019

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de l’Hospitalet (FAVH), conjuntament amb 24 entitats del territori, ens hem concentrat avui davant la Plaça de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per demanar al govern de la ciutat solucions per a les famílies que encara a dia d’avui es troben sense subministrament d’aigua al municipi.

Precisament la setmana passada es va celebrar el Dia Mundial de l’Aigua, moment en el que recordem que l’aigua és un dret bàsic i universal, reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides, que ha de ser garantit pels ens públics, com en aquest cas l’Ajuntament de l’Hospitalet. En aquest sentit, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va autoritzar mitjançant el Decret 2018/184 a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, a subministrar aigua, amb caràcter provisional i excepcional, a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial. Aquest Decret ha estat notificat als 36 municipis metropolitans, inclòs l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Al llarg dels últims mesos, les entitats del territori que acompanyem a persones en situació de vulnerabilitat, hem identificat nombrosos casos de persones i unitats familiars en situació d’extrema fragilitat sense subministrament d’aigua. En posar-se en coneixement de l’Ajuntament aquests casos la resposta per part del mateix ha estat desigual i en la majoria dels casos poc eficaç. Encara ara, després de mesos, algunes d’aquestes persones continuen sense accés a l’aigua. Des de les entitats tenim la sensació que no hi ha un protocol clar per aplicar el que estableix el Decret aprovat per l’AMB i aquest fet està jugant en contra de les famílies de l’Hospitalet que continuen avui sense subministrament d’aigua a les seves llars.

Per aquest motiu, ens hem concentrat davant l’Ajuntament més d’una vintena d’entitats que treballem dia a dia amb persones en situació de vulnerabilitat a l’Hospitalet i hem presentat un instància a l’Ajuntament per reclamar:

 • El protocol per escrit de l’actuació necessària per garantir l’aplicació de la mesura en casos de persones en situació d’extrema vulnerabilitat i sense subministrament d’aigua;
 • Que es posin en marxa amb la màxima celeritat les actuacions que calguin per solucionar el fet que encara a dia d’avui hi hagi a l’Hospitalet persones sense accés garantit al subministrament d’aigua;
 • Difondre i que es es doni a conèixer a les entitats de l’Hospitalet aquesta mesura per tal de poder assessorar les famílies que es troben en aquestes situacions i tinguin dret, així com els propis treballadors socials de l’Ajuntament;
 • Poder trobar-nos amb els màxims responsables municipals amb l’objectiu de compartir situacions i experiències, amb la fita de poder treballar una estratègia compartida.

És imprescindible protegir les persones i col·lectius en situació de màxima fragilitat i no té cap sentit que, existint les eines per garantir que no hi hagi cap família sense accés a l’aigua, no s’estiguin aplicant. S’ha de posar fi a la imatge de famílies omplint garrafes d’aigua de les fonts de l’Hospitalet per poder cobrir les seves necessitats bàsiques. És imprescindible que l’Administració i, en aquest cas, l’Ajuntament de l’Hospitalet, protegeixi i garanteixi el Dret Humà a l’Aigua per tothom.

 • FAVLH
 • Energia Justa
 • Aliança contra la Pobresa Energètica (APE)
 • Cooperativa LaFundició
 • PAH Hospitalet
 • Associació de Veïns i Veïnes de La Florida
 • Associació de Veïns i Veïnes Independent de Bellvitge
 • Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia
 • Assat50
 • No més Blocs #StopPDU
 • Espai Brotes
 • Cooperativa de consum Keras Butí
 • Col·lectiu Feminisme Revolucionari LH
 • Assemblea Cooperació per la Pau (ACPP)
 • Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
 • Col·lectiu Akelharre
 • Mujeres Pa’lante
 • Sindicat de Llogaters
 • Moviment per l’aigua pública i democràtica
 • Associació JIS
 • Associació ARA
 • Coordinadora de Ampas Endavant
 • Enginyeria sense Fronteres
 • Aigua és Vida
 • Tancada Migrant
 • Fundación akwaba
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone