Hem tornat a fer possible l’impossible: recuperem la 24/2015 per aturar desnonaments i ampliar el parc de lloguer social!

Les mesures clau d’habitatge impugnades de la Llei 24/2015 tornaran a ser vigents a Catalunya

Dimarts 30 d’octubre de 2018

Avui dimarts 30 d’octubre el Govern de la Generalitat i Govern de l’Estat signen l’acord per retirar el recurs d’inconstitucionalitat contra part dels articles impugnats de la Llei 24/2015. Aquesta important fita que anunciem ha estat possible gràcies a les famílies que cada dia estan a peu de carrer aturant desnonaments, a les persones que han posat el seu temps i cos desinteressadament per garantir el dret a l’habitatge, a aquelles juristes que han cregut que les lleis injustes s’han de canviar, a les que ja no hi són però recordem quan ens donen força per seguir batallant, a les 150.000 persones que van signar per aturar els desnonaments a Catalunya i a totes les entitats que ens han donat suport en el camí de fer possible l’impossible. 

Per fi podem dir amb orgull que hem recuperat la part d’habitatge de la Llei contra els desnonaments i la pobresa energètica que el PP, obeint a la banca, va impugnar el maig del 2016. Després de recollir 150.000 signatures amb una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el 2015  i aconseguir que al Parlament de Catalunya l’aprovés per unanimitat , el Partit Popular va posar un recurs a la llei que aturava els desnonaments i donava eines per a ampliar el parc d’habitatge social als municipis.

Sabem que la banca donava per sentenciada i enterrada la Llei. Però l’esperança i la solidaritat han guanyat de nou la partida. La força que va fer possible la seva aprovació amb un suport social aclaparador i per unanimitat al Parlament i la defensa incansable al carrer que va salvar la part de pobresa energètica del recurs del PP, ha funcionat de nou i ha possibilitat contra tot pronòstic recuperar-la després de la caiguda del PP del Govern de l’Estat.

Després de lluitar contra l’ignominiós recurs del PP, el Grup Promotor de la Llei 24/2015 vam exigir valentia i coherència als nous governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat per recuperar una eina que funcionava i donava solucions a milers de famílies a Catalunya. Ho vam fer des de la urgència que demana aturar d’una vegada per totes l’emergència habitacional: la situació ingovernable de desnonaments executats a Catalunya – 61 desnonaments diaris liderant el rànquing de la vergonya -, i el col·lapse de les meses d’emergència amb unes 2000 famílies en llista d’espera. No hi havia excuses per recuperar la llei i garantir el dret a l’habitatge. Des del juliol hem estat treballant per recuperar la llei més garantista en matèria d’habitatge: hauria hagut de ser molt més senzill en tractar-se d’un compromís que va assumir el PSOE quan va ser impugnada i en haver estat aprovada per unanimitat al Parlament. Però ha estat l’esperança i la solidaritat qui ha guanyat el pols als especuladors que viuen de fer negoci amb els drets fonamentals.

Els efectes concrets sobre la vida de les persones són molt importants: fem públic un resum i en els propers dies difondrem el detall de les eines de les quals disposarà la ciutadania, entitats socials i Ajuntaments per a defensar el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics:

  • 1. Després que divendres el Consell de Ministres ho ratifiqui i comuniqui al Tribunal Constitucional perquè tanqui el procediment, recuperarem dues eines fonamentals per acabar amb els desnonaments i augmentar els habitatges de lloguer social: 
  • Oferta de lloguer social obligatori per garantir un habitatge en desnonaments d’hipoteca i de lloguer de grans propietaris (article 5, apartats 1-2-3-4 i 9): pels desnonaments en curs i pels nous procediments, no fer l’oferta de lloguer o no respectar els preus socials que marca la Llei comporta multes de 90.000 euros.
  • Cessió obligatòria d’habitatges buits de bancs i fons voltor a les administracions per a lloguer social (article 7): la Generalitat i els Ajuntaments poden usar aquesta eina recuperada. Les llistes d’espera a les meses d’emergències s’han d’acabar amb immediatesa.
  • 2. Les mesures contra el sobreendeutament es recuperen amb caràcter extrajudicial i de mediació entre la banca i les deutores, perquè els dos governs han acordat recuperar els articles de la Llei 4/2016, que són menys vinculants i efectius. La PAH seguirà exigint dació en pagament i cancel·lació de deutes als bancs i al Congrés amb la #LeyViviendaPAH.
  • 3. L’obligació de reallotjament per part de les administracions i ajuts pels desnonaments de petits propietaris (article 5.6) no va ser impugnat i segueix vigent, amb la diferència que ara tenim la cessió obligatòria per obtenir els habitatges socials que es necessiten.
  • 4. Les mesures contra la pobresa energètica i els talls les vam salvar del recurs i mai no han deixat d’estar vigents (article 6): per això tota família vulnerable té garantits els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. És imprescindible que se signin els convenis i que les empreses subministradores assumeixin els deutes de les famílies vulnerables, a càrrec dels seus ingents beneficis.

Avui podem dir que hem aconseguit allò que ens deien que era impossible. A partir d’avui seguirem vigilants per tal que es compleixin i s’apliquin al 100% les lleis socials nascudes al carrer. Avui hem pujat definitivament un graó en l’escala de la conquesta dels drets socials, que no baixarem mai més.

Ara més que mai exigirem que es compleixi la Llei fins a l’última coma. Avisem a la banca, fons voltors i elèctriques que no tolerarem cap intent més d’eludir les seves responsabilitats. Estarem vigilants i denunciarem qualsevol intent de fer-ho. També vetllarem  perquè les Administracions públiques apliquin amb fermesa totes les mesures per protegir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics de tota la població, en especial de les persones més vulnerables. Qui no ho faci ens tindrà al davant.

Una vegada més hem demostrat que sí, que es pot. Ara toca passar pàgina als desnonaments i als talls de subministraments a Catalunya, sense excuses!  Seguirem exigint tots els canvis que falten (augmentar el parc públic al 15%, modificar la Llei d’arrendaments, etc.) per aconseguir recuperar el nostre dret a l’habitatge!

Gràcies a totes! Ens veiem als carrers i el diumenge 11 de novembre a Barcelona per celebrar-ho plegades!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone