La pressió ciutadana força Agbar a condonar part dels deutes de famílies en situació de vulnerabilitat

La mesura arriba només dues setmanes després que l’APE ocupés una de les seves oficines.

L’empresa Aigües de Barcelona (Grup Agbar-Suez) ha cedit finalment a la pressió ciutadana i ha decidit condonar part del deute acumulat a famílies en situació de vulnerabilitat. A principis d’aquesta setmana algunes de les integrants de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) van començar a rebre cartes de la companyia informant sobre la condonació de part del deute acumulat, que no inclou taxes com la de clavegueram o la de tractament de residus.

La notícia arriba només dues setmanes després que des de l’APE realitzéssim una acció a les oficines comercials d’Aigües de Barcelona al carrer Consell de Cent de Barcelona. Una cinquantena de membres del moviment vam ocupar el local durant gairebé deu hores per tal d’exigir a la companyia la condonació total del deute de cinc afectades. Es tractaven de quantitats que es movien entre els 200 i els 1.100 euros.

Cal recordar que a partir de l’entrada en vigor de la Llei 24/2015 (impulsada a través d’una ILP per l’APE, la PAH i l’Observatori DESC) s’han aconseguit aturar milers de talls a Catalunya. Tanmateix, la llei deixava en mans de les administracions públiques i les subministradores la responsabilitat de signar convenis de col·laboració perquè aquestes últimes assumissin a fons perdut o amb grans descomptes les factures que les famílies en situació de vulnerabilitat no poguessin pagar.

La signatura d’alguns convenis en matèria d’aigua no havia aconseguit desbloquejar fins ara la condonació del deute acumulat per les famílies. Per aquest motiu, des del mes de juliol l’APE exigia a Aigües de Barcelona la condonació total d’aquestes quantitats sense resposta per part de la companyia. El dia de l’ocupació van refusar la seva responsabilitat escudant-se en què fins que l’administració local no fes un pas endavant l’empresa no podia fer res al respecte.

L’acció va ser seguida per una pluralitat de mitjans de comunicació i va tenir ressò també els dies posteriors. En un moment en el qual la figura d’Agbar està sota el punt de mira de la ciutadania, coincidint amb la consecució de les firmes necessàries per portar a consulta pública la possibilitat de retornar la gestió de l’aigua a Barcelona a mans públiques, Aigües de Barcelona ha sucumbit a la pressió popular que reclama els seus drets i ha canviat radicalment d’estratègia acceptant la condonació d’una part de les quantitats degudes.

No obstant això, constatem que, malgrat que la condonació anunciada ha permès reduir exponencialment els deutes de les famílies en situació de vulnerabilitat, encara queden pendents els conceptes de la taxa de clavegueram i la taxa metropolitana de tractament de residus. Per aquest motiu, exigim a Aigües de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona que es coordinin adequadament per tal d’extingir d’una vegada per totes el deute pendent.

Per altra banda, fem palès que per a moltes famílies, no s’ha extingit el conjunt de factures pendents de pagament, sinó només una part, o almenys això és el que es desprèn de les cartes rebudes. En aquest sentit, per exemple, a la carta només apareixen quatre o cinc factures condonades quan en realitat n’hi ha més d’impagades.

És per això que des de l’APE reclamem a Aigües de Barcelona que aclareixi públicament quina ha estat la seva política a l’hora de dur a terme aquesta mesura, que compta amb greus carències pel que fa a transparència i claredat. Cal que Aigües de Barcelona expliciti quins han estat els criteris seguits per a condonar unes factures i no unes altres i quines famílies poden acollir-se a aquesta mesura.

Des de l’APE celebrem com un triomf aquesta condonació, fruit de la pressió de la ciutadania organitzada, que malgrat tot no serà una victòria total fins que s’aconsegueixi la condonació completa del deute acumulat. Volem d’aquesta manera, un cop evitats els talls, que les famílies que pateixen la pobresa energètica no hagin de patir angoixa per la impossibilitat de pagar les seves factures ni el deute acumulat.

No descansarem fins que visquem en una societat lliure de SET, FRED i FOSCOR!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone