L’Agència Catalana de l’Aigua proposa una pujada del preu de l’aigua a ATLL (gestionada per ACCIONA) d’un 11,8%

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la concessió a ACCIONA i el 30 de Gener el Tribunal Suprem dictaminarà sentència

Les famílies vulnerables acumulen deutes de més de 16.000 factures d’aigua ajornades. Des de la privatització d’Aigües Ter-Llobregat la tarifa porta un increment acumulat del 138,12%

L’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat que presentarà al seu Consell d’Administració d’avui 28 de Desembre una proposta de pujada del preu de l’aigua per Aigües Ter – Llobregat de gairebé el 12 %, molt per sobre de l’IPC anual. Aquesta pujada, que afectarà 4,5 milions d’habitants de Catalunya, ens sembla del tot inversemblant. No podem ni comprendre ni admetre aquesta desmesurada pujada quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la concessió el Juny de 2015 i mentre estem a l’espera de que el Tribunal Suprem de Justícia dictamini resolució definitiva sobre la privatització d’ATLL que pot significar la possible tornada de l’empresa a mans públiques fet que faria baixar la tarifa de l’aigua. Sobretot ara que tot indica que el proper 30 de gener el Tribunal Suprem de Justícia celebrarà la vista i es dictarà resolució definitiva.

En segon lloc, no entenem com es pot aprovar tal pujada del preu tenint en compte la situació que pateixen milers de famílies a Catalunya. No podem oblidar que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona entre 2008 i 2016 s’han executat més de 75.000 talls d’aigua i que fins a 2016 les famílies més vulnerables han acumulat deutes de més de 16.000 factures ajornades. També tenim constància de com molts ajuntaments estan fent front aquests deutes per tal d’evitar els talls de subministrament d’aigua a les famílies que no poden pagar-la.

La privatització només ha portat irregularitats i increments immorals de la tarifa de l’aigua

És important recordar que la història del nyap de la privatització d’Aigües Ter – Llobregat no ve d’ara i les contínues males decisions són responsabilitat dels governs de la Generalitat des del 2011 fins a hores d’ara. Decisions que han tingut un objectiu per sobre de tots: afavorir el negoci de les multinacionals de l’aigua, i amb conseqüències nefastes per la ciutadania i la gestió del servei. Des del 2010 fins ara hi ha hagut un augment d’un 138% de la tarifa, a més l’adjudicació ha estat plena d’irregularitats: anulació de l’adjudicació per el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un informe d’Antifrau que recomana rescindir el contracte per irregularitats “greus”, la Generalitat contra la mateixa Generalitat recorrent decisions dels seus propis òrgans.. A més, la privatització es va realitzar sense que formés part del programa electoral de cap partit polític i que va ser facilitada per la Llei Òmnibus de 2011, una llei que modificava 83 lleis d’una tacada.

Mentre es cuinava el desastre de la privatització d’Aigües Ter – Llobregat des d’Aigua és Vida instàvem a la Generalitat a aturar-la. Els motius eren socials i ambientals, alertàvem dels increments immorals de tarifa que es produirien, de l’empobriment del servei, el dèficit democràtic que representa cedir 50 anys una institució pública als interessos privats, els incompliments de cabal del Ter i les amenaces sobre el Segre i l’Ebre eren els arguments que esgrimíem l’octubre de 2012 i que cinc anys després a desembre de 2017 malauradament es confirmen. Moltes administracions locals van donar suport als arguments aportats desde la plataforma. Els plens municipals de 35 municipis aprovaren una moció que els hi vàrem adreçar per instar a la Generalitat a aturar la privatització.

En les al·legacions que vàrem presentar a Juny de 2012 alertàvem que l’avantprojecte ja repercutia una pujada de tarifa de 0,39 € m2/s a 0,85 € m2/s, més del doble, i una pujada del 267% de la tarifa de l’aigua en els 50 anys de concessió. La pujada servia perquè Acciona, el concessionari, obtingués tal con fixava el plec de condicions més de 1.600 milions d’€ de benefici, paguessin 1.600 milions d’€ de costos financers i 1.000 milions d’€ del canon concessional. Una part dels sobrecostos d’aquesta privatització que repercutirien en les butxaques ciutadanes per a benefici de les multinacionals de l’aigua amb el vist-i-plau del Govern de CDC.

page1image34296 page1image34456 page1image34616 page1image34776 page1image34936 page1image35096 page1image35256

Recentment s’han complert 5 anys de la privatització d’ATL, i en el contracte inicial aprovat el 2012 es va acordar la possibilitat d’una revisió de les tarifes als cinc anys, el resultat d’aquesta revisió de tarifes és l’augment de l’11,8% que ens trobem avui. L’ex-conseller Josep Rull fa un any va renunciar a cobrar 7 milions de la concessionària per congelar la tarifa, però la mesura no es va efectiva al no modificar el contracte tal i com es va comprometre el conseller i ara pretenen repercutir-la sobre la factura, essent aquest un dels causants de la pujada proposada. Al nostre entendre la no execució d’una mesura que s’havia d’haver realitzat ara fa un any de cap manera es pot justificar amb l’art. 155 que mai s’havia d’haver aprovat. Al revisar la tarifa, també es tenen en compte la revisió dels costos operacionals i la retribució financera fixada al inici de la concessió del 9,33%, molt per sobre dels actuals.

Sembla que l’Agència Catalana de l’Aigua escuda aquest augment del preu de l’aigua en l’injust i repressor article 155, que va servir per destituïr a Josep Rull, conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i president del Consell d’Administració de l’ACA. Tot i així, la direcció de l’ACA i el seu Consell d’Administració no poden eludir les responsabilitats que els hi pertoquen. La decisió d’aquesta pujada l’ha de prendre el Consell d’Administració de l’ACA format per 22 membres entre els quals figuren el director de l’ACA i vicepresident del Consell, 10 representants d’òrgans de la Generalitat de Catalunya, diversos representants d’entitats supramunicipals com l’AMB, l’ACMC, FMC i altres entitats. Per tant, és responsabilitat dels membres Consell d’Administració de l’ACA si el preu de la tarifa finalment s’acaba pujant.

Per finalitzar i davant la propera sentencia del Tribunal Suprem que pot significar la tornada d’ATL a mans públiques i per tant la baixada de preus, davant les emergències socials i ambientals demanem es congeli el preu d’ATL, tal i com havia previst el govern, a l’espera que el proper Parlament de Catalunya assumeixi la reversió a mans públiques d’ATL tal i com s’havia compromès el govern. I com a primer acord en matèria de protecció socio-sistèmica del territori, els ecosistemes fluvials, els serveis essencials per a la vida i la seva accessibilitat a la seva gent.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone