Presentació del llibre Tenim Energia

Un llibre ecologista, feminista, internacionalista i multisensible que intenta no deixar ningú enrere!

Hem participat de la presentació del llibre Tenim Energia! el primer llibre cooperatiu de la Xse (Xarxa per la sobirania energètica)

Aquest llibre és el resultat del treball i intel·ligència col·lectiva de la Xse, de totes les persones que n’hem format part durant els darrers quatre anys i que esperem seguir enriquint en els que vindran. És una aposta per recollir els impactes d’un model obsolet i depredador dominat per l’Oligopoli però, sobretot, per recollir les veus de totes les comunitats que han trobat l’energia per oposar-s’hi i construir alternatives. Les lluites en defensa de la terra i dels subministraments bàsics, els moviments de garantia dels nostres drets, ens han deixat clar que tenim energia. Tenim energia per impulsar un altre model energètic que respecti els límits del planeta. Tenim energia per decidir localment com volem abastir-nos d’energia, en col·lectiu, sense excloure ningú. Tenim energia per posar-la al servei de les nostres necessitats, de forma compartida i solidària amb d’altres pobles veïns. Tenim energia per garantir-nos la vida.
tenim-energia-evento-facebook

Tenim energia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone