COMUNICAT: Continuen els talls indiscriminats a Catalunya malgrat les promeses del Govern

 Barcelona, 12 de Febrer 2015 – Des de la creació de la “Taula de la pobresa energètica” al juliol del darrer any, el Govern ha cooptat els mitjans de comunicació amb titulars com “Catalunya garanteix la llum i l’aigua a les famílies més vulnerables”, però a les llars catalanes ens trobem amb una situació molt diferent. Es calcula que més de 10% de la població catalana segueix patint pobresa energètica (unes 320.000 famílies). Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica totes les setmanes posem rostre a aquestes estadístiques inhumanitzades a través d’assessoraments col·lectius on les persones afectades acudeixen.

En la última setmana casos com el de la Carme han saltat als mitjans de comunicació i han estat una mostra de la vulneració sistemàtica dels drets humans que es genera dia rere dia en aquests país. La Carme i el Rafael amb els seus dos fills, en Miguel – amb una discapacitat psíquica del 68% – i la Tamara -que fa un any va tenir el seu fill Kevin- viuen des de fa un any sense llum perquè Endesa els va tallar el subministrament per no poder pagar els rebuts.

A causa de la pressió ciutadana, el passat mes de desembre el Govern va aprovar al Parlament la modificació de la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya, on la Generalitat es comprometia a garantir que cap família se li interrompria el servei per problemes econòmics, amb la presentació d’un informe dels Serveis Socials on hi constatava la situació de vulnerabilitat soci-econòmica. Paral·lelament el Govern assegurava l’activació d’un fons extraordinari per ajudar aquelles famílies que no poguessin fer front als rebuts. Un fons que de manera equivoca, estarà dotat principalment de finançament públic i que manté mecanismes anteriors com: l’aplaçament o el fraccionament, obligant a les famílies a sobreendeutar-se. A més, gràcies a la denúncia constant sobre la manca d’informació de les multinacionals,  la Generalitat va incloure un article que obliga a les empreses subministradores a informar de forma detallada a les persones usuàries quins són els protocols existents per poder evitar la finalització del servei. Una informació que ara per ara l’esta donant l’APE i altres entitats socials.

Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica denunciem públicament que a dia d’avui,  ni el fons, ni la garantia del no tall, ni la informació en les cartes de interrupció del subministrament s’estan portant a la pràctica.

A més, considerem intolerable que davant d’una situació  d’emergència social que toca ja 320.000 llars catalanes, el Govern presenti tard i de manera ambigua una bateria de mesures insuficients de les que ni tant sols pot assegurar el seu compliment.

 Tard perquè ja són moltes les llars catalanes que viuen sense garantia d’un mínim accés als serveis bàsics.

Ambigu perquè no s’aborda amb mesures concretes els mecanismes de fiscalització de compliment de la Llei, ni tampoc quins són els requisits que cal presentar per a acollir-se al fons d’ajut econòmic. No dóna senyals de la part total de les factures que cobrirà aquests fons ni quins seran els seus canals d’entrada.

Insuficients perquè no garanteixen les demandes de mínims que les organitzacions socials i la ciutadania exigeixen:

  • Garantir el dret de l’accés a subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas de les persones en situació de vulnerabilitat.

  • Garantir que no es produeixin talls de subministraments indiscriminats.

  • Apel·lar a la responsabilitat de les empreses subministradores perquè cobreixin els costos associats al manteniment dels subministraments i al deute generat que no pugui ser cobert per les persones en situació de vulnerabilitat.

Reivindiquem que avui en dia, malgrat les promeses del Govern, segueixen els talls indiscriminats a Catalunya i que cal posar fi a aquesta barbàrie perquè casos com el de la Salomé s’eradiquin. 

Per exemple, la Salomé va rebre una interrupció del  seu servei el passat dia 2 de febrer, després de presentar a l’empresa de Gas Natural un informe dels serveis socials que acredita que els 5 membres que conformen la família viuen amb una prestació de 426 euros. La resposta de Gas Natural, desafiant la Llei, va ser emetre l’ordre de tall als pocs dies. 

Ni les gèlides temperatures sensibilitzen al Govern i a les empreses subministradores i els casos es multipliquen dia rere dia. Les empreses segueixen abusant del seu poder fàctic realitzant pràctiques abusives com en el cas de la Joana. Ella i la seva família de 9 integrants, van rebre una baixa de contracte d’Endesa, deixant sense llum a tots els seus membres, el darrer 5 de febrer sense cap notificació prèvia de la resecció del contracte. 

Li recordem al Conseller d’ Empresa i Ocupació, Felip Puig, que estarem seguint de molt a prop les polítiques en matèria de subministrament bàsic, i que si no porta a terme el seu compromís ens veurem obligades a seguir mobilitzant-nos per auto tutelar els nostres drets. 

Aquest 2015 ni un sol veí o veïna amb set, fred o foscor!

Aliança contra la Pobresa Energètica,

Barcelona, 12 de Febrer 2015

Per a més informació (contactes):

Tatiana Guerrero 687408435

Maria Campuzano 647079507

Comunicat: Segueixen Talls 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone