COMUNICAT: Els Bombers de la  Generalitat de Catalunya denuncien que darrera de molts incendis hi ha  situacions de pobresa energètica i precarietat en l’habitatge

Amb un vídeo publicat amb l’etiqueta #BombersILP s’adhereixen a la campanya de la ILP de l’Habitatge contra els desnonaments i la pobresa energètica

Barcelona, 8 d’abril .- El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya denuncien que tot i que no hi ha dades sobre el tema, darrera la majoria de sinistres domèstics hi ha la creixent problemàtica de la pobresa energètica, una realitat que a dia d’avui ja afecta a 320.000 famílies a Catalunya. 

Malgrat  que no existeixen dades oficials, s’estima que la pobresa energètica és  la causa del 70% dels incendis domèstics. En són exemple l’incendi en un habitatge del Vendrell en què van morir quatre menors el 26 de març de l’any passat, o la parella d’ancians que van morir per inhalació de fums perquè cremaven espardenyes per escalfar-se ja que no tenien cap altre subministrament.

En molts dels incendis domèstics trobem un patró comú: un tall de  subministrament per manca de recursos que deixa a les famílies sense accés a béns de primera necessitat com la llum o la calefacció. No obstant, moltes vegades el tall de subministrament encara no s’ha produït, però el sol temor a una factura impagable també pot desencadenar situacions de risc que acaben amb accidents. En  aquest sentit, són factors de risc habitual les instal·lacions  elèctriques defectuoses, les preses de subministraments irregulars, sobrecàrregues d’instal·lacions i electrocucions. A aquests riscos cal sumar-hi els relacionats amb la utilització d’estufes improvisades de llenya i de gas.  Aquests factors es multipliquen davant les dificultats per accedir a un  habitatge digne, que obliguen a moltes famílies a l’ocupació d’immobles buits o la supervivència en situacions de molta precarietat.

Els informes dels accidents moltes vegades obvien que la causa ha estat una situació de pobresa

Malgrat que no és la primera vegada que els Bombers denuncien aquesta problemàtica, es tracta d’una realitat totalment silenciada. Els Bombers  denuncien com els informes que es realitzen després d’una intervenció  per un incendi domèstic, acostumen a atribuir la causa a accidents fortuïts, i no a la situació de pobresa energètica o situació d’infrahabitatge que patia la família. 

És  per aquest motiu que ni tan sols existeixen dades oficials sobre  aquesta problemàtica. Ni del nombre d’incendis, ni del nombre de morts  que podrien haver generat per pobresa energètica. No obstant, alguns estudis sobre la matèria apunten que en l’any 2012 es podrien haver produït a l’Estat espanyol entre  2.400 i 9.600 morts prematures vinculades a aquesta problemàtica.

La  ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica: una solució  d’urgència també per garantir els subministraments i evitar més sinistralitat

Les  mesures que la Generalitat ha anunciat per fer front a la pobresa  energètica arriben tard i són clarament insuficients. A dia d’avui, ni  el fons, ni la garantia del no tall, ni la informació en  les cartes de  interrupció del subministrament s’estan portant a la pràctica. És  necessari que s’apliquin mesures estructurals que posin fi a la pobresa  energètica garantint un mínim de subministraments bàsics a totes les  famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit la  ILP de l’Habitatge estableix expressament que no es produeixi cap tall i que siguin les empreses subministradores les que assumeixin les responsabilitats i no només els beneficis de gestionar aquests serveis bàsics.

Per més informació:

Maria Campuzano 647079507

Carlos Macias 666806937

 Enllaç Vídeo: www.youtube.com/watch?v=ey7ovmluNA8

COMUNICAT:[Download not found]

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone