Comunicat: L’Ajuntament de Barcelona immòbil davant l’aplicació de la llei 24/2015

Logo APE_blanc_header

El passat 29 de juliol va ser aprovada al Parlament de Catalunya la Llei 24/2015, que va aconseguir el suport de 150.000 catalanes abans de la seva tramitació. Aquesta és la única llei de l’Estat espanyol que garanteix l’accés als subministraments bàsics  i per tant és un instrument legal indispensable per fer front a la pobresa energètica. Amb la llei i l’establiment del principi de precaució es dona un gir de 180º a l’hora d’entendre la pobresa energètica: ja no es pressuposa que si no pagues és perquè no vols, sinó que si no pagues és perquè no pots. A més, la llei pretén donar responsabilitats compartides a l’administració i les empreses subministradores en la garantia en l’accés als subministraments bàsics.

Conscients que aprovar una llei no canvia la realitat i que és bàsica la seva aplicació, hem interpel·lat a administracions locals, comarcals i autonòmiques per garantir el seu compliment.  Aquestes tenen l’obligació de signar convenis amb les empreses subministradores d’aigua, llum i gas, que permetin a les famílies alliberar-se del deute que deriva de la pobresa energètica. De la mateixa manera, les administracions han de vetllar pel compliment de la llei i sancionar a les empreses subministradores pels talls que avui en dia es segueixen produint als municipis de Catalunya.

Municipis grans com l’Ajuntament de Barcelona, que haurien de ser punta de llança en l’aplicació d’aquesta llei, s’han mostrat totalment immòbils. Des de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) hem mantingut 5 reunions amb els responsables polítics d’aquest ajuntament, la tinent d’alcalde Laia Ortiz i amb el seu equip de treball, per a posar fil a l’agulla a l’aplicació de la llei. Però fa set mesos que el nou govern municipal té sobre la taula una llei que està obligat a complir, i encara a dia d’avui no ha arribat a cap dels resultats desitjats. La falta d’estratègia a l’hora d’enfocar la problemàtica, reduint la seva acció a l’eficiència energètica, fa que no tingui capacitat d’abordar l’emergència social actual envers la pobresa energètica.

La ciutat de Barcelona no pot esperar ni un minut més, cada dia que passa sense aplicar la Llei 24/2015 s’agreuja la situació de les famílies i les empreses subministradores segueixen actuant amb total impunitat. Els talls de subministrament i els deutes il·legítims són una violació sistemàtica i inacceptable de la garantia d’accés a uns drets tant bàsics, com l’aigua, la llum i el gas. Però encara és més alarmant, la falta de  governs valents que tenen les eines per eradicar la situació i no les utilitzen com cal.

Exigim urgentment a l’Ajuntament de Barcelona que apliqui amb determinació la llei i en els propers 10 dies, tal i com es va comprometre en la reunió del passat 11 de març, porti a terme les següents accions:

  1. Garantir el no tall a la ciutat de Barcelona aplicant la llei 24/2015 i per tant exigint a les companyies que abans d’efectuar cap tall facilitin les dades a serveis socials per valorar si es tracta d’una família en risc d’exclusió residencial.
  2. Iniciar expedients sancionadors pels talls produïts per violació del principi de precaució.
  3. Signar un conveni amb les empreses subministradores on siguin aquestes les que es facin càrrec del deute de les famílies en situació de risc d’exclusió residencial. En el cas de que es neguin a signar-lo, fer públic el desacord i utilitzar totes les mesures de pressió necessàries per a que s’acabi signant.
  4. Informar adequadament  a la seva ciutadania dels drets continguts a la llei 24/2015, tant a la pagina web de l’Ajuntament de Barcelona com en els serveis socials i les oficines d’habitatge.

De la mateixa manera que hem denunciat reiteradament la vulneració sistemàtica de la garantia als subministraments bàsics per part de les subministradores, seguim denunciant també la inacció dels responsables de l’aplicació de la Llei 24/2105, perquè no podem permetre que una sola família més a Catalunya estigui passant set, fred o foscor!

Barcelona, 14 de març de 2016

Logo APE_blanc_header

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone