L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) diem PROU als deutes de les famílies

Presentem un nou document útil per condonar els deutes d’aigua, llum i gas

Avui, 26 de juliol, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) presenta un nou document útil per exigir a les empreses subministradores d’aigua, llum i gas la condonació del deute acumulat a famílies vulnerables que per causes sobrevingudes no han pogut continuar pagant les seves factures (d’aigua, llum i gas).

A Catalunya, gràcies a la Llei 24/2015, les famílies estan protegides contra els talls de subministrament. Tot i que avui en dia encara es continuen produint talls il·legals per incompliment de la llei per part de les companyies subministradores,en els dos anys que porta en vigor la llei s’han aconseguit aturar més de 30.000 talls de subministrament. En la situació actual, però, malgrat que aquestes famílies estan protegides contra els talls, el seu deute amb les companyies es va acumulant. La llei exigeix que l’Administració signi convenis amb les empreses d’aigua, llum i gas perquè siguin aquestes les que assumeixin el deute de les famílies, però fins al moment només s’han signat uns convenis molt genèrics amb les empreses d’aigua. Aquests s’han limitat a incloure les ajudes que ja donaven les companyies i que eren del tot insuficients, i encara no s’ha signat cap conveni pel que fa a les empreses de llum i de gas. El resultat d’això és que moltíssimes famílies veuen que cada dia augmenta el seu deute amb les companyies subministradores així com la seva angoixa per no poder pagar-lo.

Com que les empreses subministradores es neguen a signar convenis on han d’assumir els deutes, sumat a la manca de valentia per part de la Generalitat per exigir la seva signatura, molts ajuntaments estan dedicant partides ingents dels seus pressupostos per pagar factures. Per altra banda, cada any la Generalitat ha anat posant diners per pagar factures o transferint recursos als ajuntaments perquè aquests les gestionessin. Al pressupost del 2017 la Generalitat va preveure 10 milions d’euros per pagar factures de subministraments bàsics. Des de l’APE tenim clar que aquesta no és la solució, ja que transferir fons públics per pagar algunes factures no és més que continuar alimentant els beneficis d’aquestes empreses multimilionàries i, lluny de donar una solució a les famílies, s’apropa més a donar solució d’impagaments a les empreses subministradores.

Són sobradament coneguts els beneficis que acumulen aquestes empreses, només hem de mirar les xifres de l’any passat on Iberdrola, Endesa i Gas Natural Fenosa, van obtenir un benefici conjunt de 5.463 milions d’euros en 2016. Des de l’APE tenim molt clar que mentre el sistema continuï essent controlat per aquestes poques empreses que fan negoci amb la gestió de drets fonamentals, com són l’aigua i l’energia, han de ser elles les que assumeixin el deute de les famílies amb els seus beneficis multimilionaris.

La lògica del pagament de factures per part de l’Administració actua a posteriori, quan el deute ja s’ha generat, però des d’un enfocament de drets s’hauria de plantejar com garantir que malgrat que les famílies no puguin pagar tinguin els mateixos drets que la resta. Una bona eina seria l’existència d’una tarifa social en funció dels ingressos de les famílies assumida amb els beneficis d’aquestes empreses. Malauradament en lloc de tarifes socials, en el millor dels casos, el que tenim són descomptes en les factures com el bo social elèctric, o l’anomenada tarifa social d’Agbar que no és una veritable tarifa social sinó uns descomptes entre el 25 i el 50% sobre alguns conceptes concrets, i amb requisits bastant restrictius. En el cas del gas, no existeix cap tipus de descompte ni ajuda assumida per l’empresa subministradora.

Les famílies, per tant, es troben amb deutes inassumibles amb els pocs ingressos que tenen i que en molts casos s’han trobat amb situacions d’haver d’escollir entre pagar el menjar o les factures dels subministraments bàsics. A més, companyies com Endesa o Gas Natural venen els deutes de les famílies a empreses de recobrament que assetgen sistemàticament a les famílies amenaçant-les i terroritzant-les amb portar-les a judici si no paguen el deute pendent.

Davant la indefensió en què es troben les famílies i l’angoixa i el patiment al qual les empreses subministradores les aboquen, l’APE diem prou als deutes de les famílies i als abusos d’aquestes companyies. No podem oblidar que aquests deutes han estat contrets mentre es donaven situacions de vulnerabilitat, la majoria de les quals malauradament es mantenen el dia d’avui. Per això, avui hem presentat a quatre companyies subministradores: Endesa, Gas Natural, Iberdrola i Agbar un document per demanar la condonació del deute d’aquestes famílies i donar-los així una segona oportunitat.

Avui hem demanat de la condonació del deute d’una desena de persones i famílies, la majoria d’elles amb menors, que acumulaven deutes amb aquestes companyies d’entre 200 i 2.100 euros. Famílies com la de l’Estefania, que viu amb les seves dues filles menors i el seu pare, que necessita una màquina d’oxigen que ha d’estar connectada 24 h. Amb uns ingressos de 650 euros que cobra el pare i 220 euros d’ajuda familiar no els arriba per pagar el lloguer i les factures dels seus subministraments bàsics. Deuen entre aigua i llum 800 euros a les companyies.

La Cristina viu amb les seves dues filles de 14 anys i la petita de 3 anys, amb uns ingressos de 645 euros deu a Endesa 1.179 euros i a Agbar 980 euros.

Com la Cristina i l’Estefania hi ha moltíssimes famílies més que pateixen el pes de no poder fer front a les factures dels seus subministraments bàsics. No podem permetre que mentre hi hagi companyies que s’estiguin enriquint amb la gestió de drets fonamentals tinguem famílies angoixades i assetjades per no poder fer front al pagament de les factures dels seus serveis bàsics. L’accés a l’aigua i a l’energia és un dret, i com a tal no podem permetre que estigui supeditat al poder adquisitiu de les famílies ni a l’afany de lucre de les companyies. Com no podem permetre tampoc que els deutes contrets en situació de vulnerabilitat persegueixin a les famílies durant anys.

Podeu descarregar el document en l’apartat documents útils d’aquesta web

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone